Odměna v urbanistické soutěži na revitalizaci území Černá louka

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
02.07.2010 18:00
Josef Kiszka

Návrh č. 45
Odměna: 62 500 Kč
Autorský tým: Josef Kiszka, Marcin Jojko, Bartlomiej Nawrocki, Krzysztof Czech, Grzegorz Ostrowski
Hodnocení poroty: Porota ocenila jasný koncept založený na respektu ke specifickému charakteru Černé louky jako místa se zvláštní kombinací přírodních podmínek na jedné straně a sociálních a městotvorných funkcí na straně druhé.
Kladně byl hodnocen přesvědčivý návrh dvou vrstev. Dominuje základní vrstva krajinářsky utvářené louky, plochy s nízkou zelení bez formálních struktur a uzpůsobené pro volný pohyb. Na ní, jakoby bez pevného ukotvení, je položena vrstva minimálního počtu objektů s povinnými funkcemi, jež mezi sebou mají jen velmi volné vazby a to v kontrastu s organizovanou a striktně formovanou zástavbou přilehlého města.
Tato kompozice umožňuje vytvořit i na poměrně velkou vzdálenost žádoucí kontakt mezi městskou blokovou zástavbou a řekou. Zároveň nabízí mimořádně flexibilní prostor pro celou řadu společenských, kulturních a relaxačních aktivit prakticky v centru města a tím povyšuje prostředí s přírodními kvalitami na sociálně hodnotný a cenný prostor.
Snad rozhodujícím aspektem návrhu je však zdůraznění kontextu. Černá louka se v něm stává sice jen jedním z článků několikakilometrového pásu zeleně podél toku Ostravice, avšak jediným článkem, v němž se přírodní prostředí prolíná s vrstvou kulturní. Místo se tak nenásilně stává přirozeným těžištěm rozsáhlého prostoru.
Porota oceňovala překvapivě jednoduchý plán k dosažení příznivého výsledku a zároveň konstatovala, že návrh je reálný, ekonomicky přijatelný a plně vyhovuje posouzení dle kritérií soutěže.
0 komentářů
přidat komentář

Související články