Nový domov 2006

Vložil
Martin Rosa
06.06.2006 16:15
Soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují 5. ročník jednokolové, neanonymní, soutěžní přehlídky Nový domov roku 2006 (Realizované stavby pro bydlení, dokončené 2005 až 2006).

Druh soutěže
veřejná, neanonymní, jednokolová, přehlídková soutěž

Vyhlašovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj zastoupené ministrem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz

Sekretáři soutěžní přehlídky
Ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová
Česká komora architektů
118 00 Praha 1, Josefská 34/6
Tel: + 420 257 532 430
Fax: + 420 257 532 285
e-mail: jana.hruskova@cka.cc, jana.petranova@cka.cc

Účelem a posláním soutěžní přehlídky je podporovat všechny formy kvalitní architektury pro bydlení, ocenit a popularizovat kvalitní realizace staveb pro bydlení (dále jen stavby). Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:

 • 1. novostavba rodinného domu
 • 2. novostavba bytového domu
 • 3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení
 • 4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

Předmět soutěže
Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky dokončené v průběhu roku 2005 nebo 2006 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.

Porota

Řádní členové:
Ing. Jan Slanina (náměstek ministra, MMR )
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová (ředitelka odboru bytové politiky, MMR )
Gabriela Příbramská (ředitelka odboru podpory bydlení, MMR )
Ing. arch. Michal Bartošek (člen ČKA )
Ing. arch. Radek Kolařík (člen ČKA )
Ing. arch. Milan Nytra (člen ČKA)
Arch. Vincentz Lászlo (člen maďarské asociace architektů, člen maďarské Komory architektů)

Náhradníci:
Ing. arch. Petr Kalivoda (ředitel odboru územních vazeb, MMR )
Ing. arch. Zdeněk Trefil (člen ČKA)
Ing. František Bielik (člen ČKAIT)

Ceny

v každé ze 4 kategorií bude uděleno 50 000,- Kč.

Termíny

 • Vyhlášení soutěže - 7. června 2006
 • Lhůta pro podání dotazů - do 30.6.2006
 • Lhůta pro zodpovězení dotazů - do 14. 7. 2006
 • Odevzdání dokumentace staveb přihlášených do soutěžní přehlídky - 22. září 2006
 • Datum hodnotícího zasedání poroty - 2. října 2006.
 • Lhůta k vyhlášení výsledků - do poloviny prosince 2006
 • Veřejná výstava - prosinec 2006
Další informace a soutěžní podmínky ke stažení:

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/novydomov2006.html
0 komentářů
přidat komentář