Nové expozice agentury CzechTourism - výsledky soutěže

Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2015-2017

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
10.02.2014 21:20
Bronislav Stratil
Pavel Rada

Veřejná zakázka malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2015-2017, které bude zahrnovat vytvoření příslušného návrhu nové výstavní expozice agentury CzechTourism, rozpracování tohoto návrhu do podoby projektové dokumentace (manuálu), a dále též poskytování součnnosti při následných úpravách tohoto návrhu expozice v souladu s potřebami zadavatele.
Vyhlašovatel: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Kontaktní osoba: Lucie Prausová
Porota: Radim Hubiča, Libor Patoča, Václav Stárek, Rostislav Vondruška, Jana Magdová; náhradníci: Jiří Puchinger, Viktor Zvelebil, Klára Zachariášová, Andrea Gregorová, Marek Mráz
Termín konání soutěže: 22.10. - 29.11.2013
Počt odevzdaných návrhů: 6
Ceny a odměny celkem: 30.000,- Kč1. cena (15tis. Kč): Roháč-Stratil s.r.o. - autor Roháč Stratil architektonický ateliér, MgA. Bronislav Stratil

Kritérium A - Cena
848.000,- Kč

Kritérium B – Celkový obraz expozice
Celkový obraz expozice architektonického ateliéru Roháč Stratil hodnotí komise jako nejlepší z podaných nabídek vzhledem k vizuálnímu i koncepčnímu pojetí. Uchazeč výstižným popisem vnímání expozice a představením jednotlivých prvků dopomohl komisi k porozumění jeho myšlenky a většímu pochopení jeho návrhu. Expozice působí velmi čistě a elegantně s velkým využitím prostoru. Uchazeč splnil veškeré požadavky, které si objednatel vytyčil, a které očekával, na vysoké úrovni. Komise velmi oceňuje stylizaci expozice do Země příběhů v souladu s marketingovou strategií objednatele, včetně stylového názvosloví a popisů jednotlivých prvků v expozici. Tento koncept nabízí objednateli ve velké míře maximální využití grafických vizuálů agentury včetně video spotů. Pojetí expozice je velmi netradiční, originální až nadčasové. Expozice je výrazně nasvětlena a označena logy ze všech stran tak, aby ji návštěvníci veletrhů nemohli minout. Toto označení také podtrhují uchazečem navrhované audiovizuální prvky, nechybí zde ani světelné efekty. Komise velmi oceňuje netradiční pojetí jednotlivých prvků expozice co do tvaru i multifunkčního využití. Velmi elegantně jsou navržena zázemí expozice s rozdělením na potřebné sekce, včetně možnosti skrytého cateringu a umístění internetových stanic. Dle vizualizace expozice lze vyčíst koncepční rozmístění jednotlivých prvků expozice, které je ideálně řešeno i co do praktického využití. Součástí je i popis doprovodného programu se stylovou ukázkou a designem místa včetně prostoru pro destinační prezentace v rámci expozice. Uchazeč navrhl velmi nápaditý a prakticky využitelný samostatný informačně – naučný prvek v expozici, ve kterém je zakomponována mapa České republiky. Navíc se v expozici rovněž vyskytuje další atraktivita pro návštěvníky veletrhu, tzv. magický krystal prezentující obrazovými fragmenty typické atributy ČR, tyto moderní inovativní prvky komise hodnotí velmi pozitivně.

Kritérium C - Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů
Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů architektonického ateliéru Roháč Stratil hodnotila komise jako nejlepší z podaných nabídek. Uchazeč navrhl netypické a zajímavé designové řešení výstavních pultů, které je velmi praktické s ohledem na obsluhu a pohyb kolem. Výstavní pulty včetně úložných prostor pro materiály jsou v nabídce popsány tak, že má komise jasnou představu o jejich funkčnosti včetně smyslu nasvícení pultů. Je zde efektivně popsáno také řešení typů výstavních pultů na různých veletrzích dle zaměření B2B či B2C včetně veškerého mobiliáře expozice, který velmi elegantně a vkusně zapadá do celkového vizuálního pojetí expozice. Komise oceňuje také design a využití prostoru pro název vystavovatelů řešený pomocí multimediálních prezentačních rámečků, což rovněž zapadá do celkového moderního pojetí expozice. Navíc má vystavovatel sám možnost si navolit formu, jakou se chce návštěvníkům prezentovat a s jakými informacemi k nim přistoupit.

Kritérium D - Celkové grafické ztvárnění expozice
Celkové grafické ztvárnění expozice architektonického ateliéru Roháč Stratil hodnotila komise jako nejlepší z podaných nabídek. Komise velmi oceňuje návrh prvků expozice s ohledem na grafickou koncepci, která ve velké míře umožňuje objednateli využití všech prostor pro prezentaci svých grafických vizuálů Země příběhů. Umístění grafiky na podsvětlených nebo nasvícených velkých plochách zajistí přehlednost a viditelnost pro návštěvníky veletrhu. Komise pozitivně hodnotí variabilní umístění TV projekcí včetně vícenávrhů řešení projekcí v rámci expozice. Mapa ČR je atraktivně designově řešena se snadným přístupem pro návštěvníky, spojena zároveň s interakcí.
2. cena (10tis. Kč): Rada Architekti s.r.o. - autor Ing.arch. Pavel Rada

Kritérium A - Cena
900.000,- Kč

Kritérium B – Celkový obraz expozice
Celkový obraz expozice uchazeče Rada Architekti s.r.o. hodnotí komise jako druhý nejlepší z podaných nabídek vzhledem k vizuálnímu i koncepčnímu pojetí. Expozice je velmi elegantní a koncepčně velmi zajímavá, stejně jako u uchazeče na prvním místě netypická. V úvodní části nabídky nechybí popis myšlenky vnímání expozice a představení jednotlivých prvků včetně konstrukčního řešení a použití materiálů, takovýto detailní popis komise velmi oceňuje. Komise hodnotí kladně nápad uzavřenosti expozice pomocí laťové skladby s touhou návštěvníků veletrhu poznávat a objevovat vnitřní část expozice představující krásy ČR, zároveň se ovšem obává, že by právě tato uzavřená schránka u typů veletrhů B2C návštěvníky veletrhu odradila od vstupu, protože by se mohli ostýchat či dokonce obávat neznámého. Rovněž tento uzavřený prostor by mohl působit na některé vystavující subjekty klaustrofobicky či navodit pocit odtržení od dění na veletrhu. Komise se shodla, že tento typ expozice by byl ideální formou expozice na veletrzích B2B založených na jednáních. Komise velmi oceňuje stylizaci expozice do vizuálů v souladu s marketingovou strategií objednatele, ovšem uchazeč na prvním místě zachytil výstižněji trend výstavnictví, a to využití velkoformátových podsvícených fotografií, které objednatel sám upřednostňuje. Označení ČR na lamelovém podkladu včetně výstižných sloganů je velmi nápadité a pro návštěvníky veletrhů přehledné. Komise velmi oceňuje nápaditý design místa pro doprovodné programy včetně slovního uchopení.  Ostatní potřebné prvky jako mapa ČR, TV projekce, destinační prezentace jsou v rámci daného návrhu umístěny na vhodném místě v dosahu návštěvníků, stejně tak prvek typicky český, který je řešen formou prosvětlené vitríny, do které se, jak komise předpokládá, vloží typicky české produkty.

Kritérium C - Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů
Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů uchazeče Rada Architekti s.r.o. hodnotila komise jako druhý nejlepší z podaných nabídek. V porovnání s uchazečem na prvním místě uchazeč navrhl větší prostor pro grafiku jednotlivých vystavovatelů, ale na úkor volného prostoru kolem, kdy vystavovatel z pozice jednacího stolu nemá skrz informační panel možnost mapovat návštěvníky přicházející k pultu a tím k nim aktivně přistupovat. Uchazeč neopomněl popsat také řešení typů výstavních pultů na různých veletrzích dle zaměření B2B či B2C, z návrhů je vidět rovněž veškerý mobiliář expozice, který zapadá do celkového vizuálního pojetí navrhované expozice.

Kritérium D - Celkové grafické ztvárnění expozice
Celkové grafické ztvárnění expozice uchazeče Rada Architekti s.r.o. hodnotila komise jako druhý nejlepší z podaných nabídek. Komise velmi oceňuje grafické pojetí expozice v souladu s marketingovou kampaní Země příběhů, která je variabilní ke změnám vizuálů, ovšem dle názoru komise uchazeč na prvním místě lépe vystihl trend marketingu a výstavnictví ve vztahu k využití velkoformátových podsvětlených fotografií. Komise pozitivně hodnotí umístění TV projekcí a mapy ČR, které jsou vždy volně přístupné a na dosah návštěvníků tak, aby nenarušovali jednací prostory vystavovatelů.
3. cena (5tis. Kč): Artěl, spol. s.r.o.

Kritérium A - Cena
980.000,- Kč

Kritérium B – Celkový obraz expozice
Celkový obraz expozice uchazeče Artěl hodnotí komise jako třetí nejlepší z podaných nabídek vzhledem k vizuálnímu i koncepčnímu pojetí. Stánek působí vzdušně s čistou a elegantní grafikou, zaujme kontrastem mezi velmi světlou stavbou a mobiliářem a barevnými velkoplošnými podsvícenými fotografiemi. V úvodní části nabídky uchazeč stručně popisuje pojetí expozice, konstrukční, světelné řešení včetně mobiliáře, ovšem v porovnání s uchazeči na prvním a druhém místě zde komise nenalézá popis filosofie expozice. Komise velmi oceňuje stylizaci expozice do vizuálů v souladu s marketingovou strategií objednatele, stejně jako u uchazeče na prvním místě tento koncept nabízí objednateli ve velké míře maximální využití grafických vizuálů agentury včetně video spotů, což je pro objednatele v rámci moderních trendů velmi důležité. Označení ČR na vysokém panelu je pro návštěvníky nepřehlédnutelné. Komise oceňuje netypický design některých prvků expozice. Ostatní potřebné prvky jako mapa ČR, TV projekce, destinační prezentace jsou v rámci daného návrhu umístěny na vhodném místě v dosahu návštěvníků, stejně tak prvek typicky český, kde jsou v popisném vyjádření navrženy dvě různé varianty koutku typicky českého, a to v tradičním a moderním stylu. Komisi se návrh uchazeče líbí, ovšem nabídka není v porovnání s uchazeči na prvním a druhém místě tak výstižně rozpracována jak v rámci celistvosti, tak v rámci jednotlivých prvků expozice.

Kritérium C - Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů
Zpracování výstavního prostoru agentury CzechTourism a vystavovatelů uchazeče Artěl hodnotila komise jako třetí nejlepší z podaných nabídek. Umístění výstavních pultů je v rámci expozice vhodně alokováno, jednotliví vystavovatelé mají u pultů soukromí a jsou přístupní návštěvníkům veletrhu, ovšem komise zde shledává nedostatečné označení jednotlivých výstavních pultů v porovnání s uchazeči na prvním a druhém místě. Návrh uchazeče je určen převážně pro B2B veletrhy. Z návrhů je vidět veškerý mobiliář expozice, který zapadá do celkového vizuálního pojetí navrhované expozice. Komisi se návrh uchazeče pro výstavní pulty líbí, ovšem nabídka není v porovnání s uchazeči na prvním a druhém místě rozpracována do veškerých detailů včetně popisného.

Kritérium D - Celkové grafické ztvárnění expozice
Celkové grafické ztvárnění expozice uchazeče Artěl hodnotila komise jako třetí nejlepší z podaných nabídek. Komise oceňuje návrh prvků expozice s ohledem na grafickou koncepci, která ve velké míře umožňuje objednateli využití všech prostor pro prezentaci svých grafických vizuálů Země příběhů, ovšem vzhledem k umístění grafiky u každého výstavního sektoru ze dvou stran se, dle názoru komise, může větší expozice s několika desítkami vystavovatelů státi nepřehlednou až roztříštěnou. Grafické ztvárnění v tomto pojetí je dle komise vhodné na menší či střední veletrhy, ač je v souladu s trendy ve výstavnictví a velmi zajímavé.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář