Michal Šiška: sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře

FA ČVUT Praha, vedoucí diplomové práce: Ivan Kroupa

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
21.09.2006 14:15
Hodnocení poroty: Návrh domů se snaží vystihnout požadavky na specifické podmínky sociálního bydlení Romů. Zároveň velmi dobře reaguje na genia loci historického města. Porota také hodnotí použití silných výrazových prostředků. Autor dobře použil tradiční formu, která v dané lokalitě nabývá velké síly. Přehledná koncepce se týká nejen návrhu stavby, ale i urbanistického řešení.Navrhuji sociální bydlení pro Kutnou Horu. Na základě analýzy problému nacházím tři lokality ve městě
pro tři různé standardy bydlení a tři různé způsoby života cílových skupin.
Věřím, že nezbývá než pomáhat těmto lidem být sebou samými.
Mou práci chápu pouze jako architektonickou část celkového řešení, kterým je třeba se zabývat.
Na nejpodstatnější otázky architektura odpověď nedává.

1
Pavlačový dům v cetru města.
Sociální mix pro oživení mdlého centra. Pro ty z Romů, kteří se chtějí oddálit své "komplexní rodině". 
Startovní byty, byty streetworkerů, sociální byty, "startovní kanceláře". Krb v každém bytě.
Palác bez-mocných. Hrubé konstrukce, slušná trvanlivost a odolnost, minimum detailu.
Inspirace v lapidárnosti, praktičnosti, samozřejmosti a razanci barokních staveb, zejména jezuitských kolejí.
Dům povyšuje pavlač z nezbytné komunikace na prostor setkávání a života.


Archaická typologie přízemních atriových domů kolem "majáku" - sídla institucí pracujících s Romy a pro Romy. V těsné vazbě na říčku Vrchlici.
Místo obýváku s televizí  tanec, nebe a komunita.
Areál nemusí obývat výhradně Romové, jednotlivé "dvorce" umožňují využití pro různé "množiny" lidí- různého etnika i sociálního postavení.
Stavby svépomocí (přizpůsobená pracovní doba a dozor), návrh počítá s triviálními technologiemi (sláma) a nekvalifikovanou pracovní silou.

3
práce pouze nazačuje koncept.
Slovy M. Foucaulta by zde mělo jít o to "snížit užitečnost delikvencí", nikoliv převychovat podle našich představ.
Kruhový val za městem z navezené zeminy (může sloužit jako deponie) otevřený směrem k řece,
nekompromisně definující limity rozlohy. Stany, karavany a ohně. V sousedství požární zbrojnice.
Pro ty, kteří se nechtějí usadit, sžít ani odejít.
0 komentářů
přidat komentář