Městský dům Dobříš - 3. místo

htsA/herman tomášek seidl architekti (Ing. arch. Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ing. arch. Ivo Herman)

Zdroj
Město Dobříš, Česká komora architektů
Vložil
Martin Rosa
01.05.2009 00:10
Hodnocení ve 2. kole soutěže
Autoři návrhu potvrdili profesionální a důsledný přístup k zadání a prezentují kultivovanou, střídmou a až moc racionální koncepci městské knihovny. V architektonickém řešení fasády zaměnili silnou orientaci objektu k ulici B. Němcové ve prospěch rovnoměrného otevření do svého okolí. Ačkoliv byla absolutní výška domu snížena, jeho relativní měřítko se vertikalizací a zmnožením otvorů zvětšilo. Porota spatřuje určitou rozpačitost v nejasném definování vstupu do objektu podřízenému snaze o příliš formalistní výraz domu. Poctivé dispoziční řešení a příjemné měřítko vnitřních prostor je pozitivem návrhu. Grafická prezentace nebyla přesvědčivá tolik, jako závěrečná osobní obhajoba konceptu.


Autorská zpráva

Urbanistická koncepce
Budova Městského domu v Dobříši je koncipována jako jednoznačně vymezená hmota  navázaná na linii obytných domů ve Wolkerově ulici a na sousední mateřskou školku. Hlavní vstup je od jihu, od náměstí, z předprostoru, který vzniká při  ulici Boženy Němcové. Na  tomto prostranství jsou zachovány vzrostlé stromy a je možno ho využívat ve spojitosti s provozem domu. Budova je třípodlažní o rozměrech 17,2x37,2 m s výškou 10,25 m. V západní části pozemku je umístěno 15 parkovacích stání.

Architektonická a prostorová koncepce
Architektonické řešení vychází z rastru knihovních regálů. Budova je členěna do tří traktů, do nichž je vepsána symetrická dispozice.  Hlavním prostorem městského domu je převýšená čítárna umístěná do horních dvou podlaží středního traktu na celou délku domu. Tento prostor je vymezen obdélnými sloupy navazujícími na již zmíněný rastr regálů a je orientován na výhled na východ do parku a na západ do zahrady mateřské školky. V postraních  traktech knihovní části jsou umístěny regály, menší čítárny a dva servisní bloky se schodištěm a sociálním zázemím. Fasáda je členěna též v rastru regálů tak, že otvory navazují přímo na uličky.

Dispoziční a provozní řešení
Hlavní vstup do budovy je z nástupního předprostoru od jihu. Návštěvník se přes zádveří dostává do vstupní haly rozdělené na dvě části. Z první poloviny jsou přístupné doplňkové provozy knihovny (dětský koutek, sál, poč. učebna, kavárna a sociální zázemí), druhá část patří knihovně (centrální výpujční pult,šatní skříňky). V závěru haly je schodiště s výtahem a navazující trakt administrativního zázemí se služebním vstupem. Kontrolní bod je umístěn v prosklené příčce dělící halu. V dalších nadzemních podlažích se náchází knihovní provoz.
Ve druhém podlaží se náchází oddělení pro dospělé s hlavní čítárnou ve středním traktu a knihovními fondy v bočních traktech. Střední část čítárny je osvětlena světlíky. Přímo proti schodům je pracoviště knihovníků s malým zázemím. V hlavní čítárně jsou různé druhy sezení od křesílek přes počitačová pracoviště až ke klasickým stolům. Čtenář má též možnost číst si v intimějších prostorech za regály při jižní fasádě, odkud má kontakt s nástupním prostorem knihovny. Symetricky se vstupním schodištěm je umístěn blok sociálního zázemí.
Třetí podlaží je vyhrazeno dětem. Fondy i čítárny jsou v bočních traktech spojených dvěma mostky. Čítárny diferenciované dle věku uživatelů se nacházejí na v nárožních pozicích, jsou doplněny volným sezením u fasád v místě bloků sociálního zařízení. Infopult obsluhy je umístěn na mostku ve středu dispozice, odkud má knihovnice přehled o dění v patře.
Zaměstnanecký vstup do budovy je na severní fasádě. Kanceláře zaměstnanců se nacházejí v přízemí, s přímou vazbou na hlavní schodiště.
Kavárna je přístupná z čelní fasády, s alternativním vstupem z haly městského domu.
Vzhledem k tvrdým horninám v podloží využívá budova pro své technické zázemí stávající jámu suterenu kina, konstrukce jsou nové. Propojovací schodiště ústí do chodby v kancelářském traktu.

Stavebně konstrukční a materiálové řešení
Nosná konstrukce domu je monolitická železobetonová, šířky traktů jsou 6,5; 5,5 a 6,5 m. Konstrukční výška je 3,15m, světlá výška pak 2,7m. Příčky jsou zděné. Vnitřní konstrukce jsou opatřeny sádrovou bílou omítkou. Fasáda je provětrávaná s obkladem z přesně řezaných bílých sklokrystalických desek Glasilex. Fasádní výplně jsou hliníkové tmavě šedé. Nášlapné vrstvy podlah v knihovně dřevěná průmyslová mozaika ošetřena olejem.

Vnitřní prostředí
Budova umožňuje přirozené horizontální a vertikální provětrání. S použitím vzduchotechniky a chlazení se nepočítá. Okna na východní, jižní a západní fasádě jsou zastíněna venkovními roletami. Světlíky jsou stále stíněny pozinkovanými pororošty.V sále se počítá s možností úplného zatemnění. Vytápění je navrženo aktivací betonových jader.

> Kompletní autorskou zprávu a soutěžní panely ve vysokém rozlišení naleznete zde>
0 komentářů
přidat komentář

Související články