Městská část Praha - Zbraslav vyhlásila urbanistickou soutěž na lokalitu Sluneční město

Zdroj
Městská část Praha - Zbraslav
Vložil
Tisková zpráva
10. 08. 09. 05:20
Veřejnou urbanistickou soutěž na rozvojovou lokalitu tzv. Slunečního města vyhlásila v pondělí 10. srpna 2009 Městská část Praha – Zbraslav. Soutěž, již posvětila Česká komora architektů, je určena všem architektům a urbanistům splňujícím kvalifikační předpoklady. Soutěžící mají přinést řešení předmětné lokality s cílem jejího zhodnocení a vytvoření vize rozvoje území do roku 2030/2040. Akcent je kladen na veřejný prostor, prostor pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. V porotě zasednou kromě dvou zástupců městské části i tři nezávislí renomovaní architekti: arch. Petr Hájek, arch. Jakub Kynčl a arch. Ivan Vavřík.

„Soutěž je ideová a z důvodu možnosti ověření navrhovaných modulů dvoukolová. První kolo je pro soutěžící anonymní,“ vysvětluje Mgr. Renata Hůrková, starostka Městské části Praha – Zbraslav. „Při úmyslu uspořádat soutěž i formulaci soutěžních podmínek a jejích cílů jsme se opírali o zkušenosti kolegů z jiných měst a obcí. Jsme přesvědčeni, že architektonická, respektive urbanistická soutěž je nejsofistikovanější cestou ke skutečně kvalitnímu konceptu, který přetavíme do regulačního plánu dané lokality.“ Soutěžní podmínky a veškeré potřebné podklady najdou zájemci na internetových stránkách Zbraslavi (www.mc-zbraslav.cz), info i na stránkách České komory architektů (www.cka.cc). Příjem návrhů v 1. kole soutěže končí 16. října 2009.

K myšlence uspořádat urbanistickou soutěž přivedla místní Zastupitelstvo neuspokojivá situace lokality Slunečné město. Nesourodá zástavba tvořená na jedné straně novými rezidenčními objekty, velkými prolukami a rumišti a na straně druhé starší obytnou čtvrtí s několika solitéry přitom skýtá značný potenciál.
Podle ing. Ondřeje Hofmeistera ze stavební komise však nelze předjímat výsledky soutěže: „Sami jsme zvědaví, s čím přijdou soutěžící. Možná to bude plán postupné zástavby, možná osázení všech volných míst zelení. Naší jedinou podmínkou je prostor pro občanskou vybavenost, konkrétně pak školku.“ Ostatně právě na ideálním umístění a řešení školky budou demonstrovat finalisté postoupivší do 2. kola soutěže funkčnost jimi navržených projektů a modulů.
Počet soutěžících není omezený. Vedle grafických návrhů, čítajících novou situaci nebo perspektivu z pohledu chodce, odevzdají architekti i textovou zprávu. Výstupy dají porotcům jasnou představu o záměru soutěžního návrhu.
Vítěz celé urbanistické soutěže by měl být vyhlášen ještě před Vánoci. Autoři návrhu, který se umístí na 1. místě, získají odměnu 250 tisíc korun. Druzí v pořadí 120 tisíc korun a třetí 100 tisíc korun. Porota pak může na zvláštních odměnách rozdělit dalších 100 tisíc korun. Vyhlašovatel soutěže, Městská část Praha – Zbraslav, uspořádá zkraje roku 2010 výstavu nejpodnětnějších soutěžních návrhů. Částkou 600 tisíc korun přispěl na uspořádání soutěže Magistrát hlavního města Prahy.


Dvoukolová v 1. kole veřejná, ve 2. kole vyzvaná neanonymní ideová urbanistická soutěž

Vyhlašovatel
MČ Praha-Zbraslav, zastoupená Ing. Renatou Hůrkovou – starostka města
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
 
Sekretář soutěže
Jiří Hlinka - Smart Communication s.r.o.
Vysočanská 312/11, 190 00, Praha 9 – Vysočany
tel./fax: 283 882 082 / 272 657 121, mobil: 602 226 913, e-mail: hlinka@s-m-art.com
 
Předmět soutěže
Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Porota
Řádní členové poroty
 • Ing. Renata Hůrková
 • Ing. arch. Ondřej Hofmeister
 • Ing. arch. Ivan Vavřík
 • Ing. akad. arch. Petr Hájek
 • Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D
Náhradníci poroty
 • Ing. Dagmar Kobylková
 • Ing. Zuzana Vejvodová
 • Ing. arch. Jiří Knesl
 • Ing. arch. Pavla Pannová
Předpokládané ceny a odměny
 • 1. cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši 120.000,- Kč
 • 3. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč
 • Účastníkům soutěže, kteří postoupí do druhého kola soutěže a jejichž návrh bude porotou ve druhém kole soutěže přijat k řádnému posuzování a nebudou oceněni, budou odměněni částkou 5 000 Kč.
 • Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 100.000,- Kč.
Termíny
I. kolo
 • Datum vyhlášení soutěže: 10. 8. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: 21. 8. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 28. 8. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 16. 10. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: od 19. 10. do 23. 10. 2009
II. kolo
 • Datum vyhlášení soutěže: 30. 10. 2009
 • Lhůta k písemnému potvrzení účasti vyzvanými účastníky: do 6. 11. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: 13. 11. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 24. 11. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 4. 12. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: od 7. 12. do 11. 12. 2009
> Soutěžní podmínky a podklady naleznete na stránkách MČ Praha-Zbraslav
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jeste neni pozdě..ale ?
04.09.09 04:59
Souhlas
Ivo
08.09.09 11:31
zobrazit všechny komentáře

Související články