Ještěd f kleci 09 - nejlepší ateliér

Zdroj
x-fatul
Vložil
Tisková zpráva
18.02.2013 17:40
x
Vize pro město Roudnice nad Labem

ateliér urbanismu: Ing.arch. Akad.arch. Jiří Klokočka / Ing arch. Dott. Ing. Petr Janoš

Město Roudnice nad Labem leží v jihovýchodní části okresu Litoměřice, Ústeckém kraji, v zájmovém území NUTS II – Severozápad, z velké části na levém břehu řeky Labe.
Město patří mezi nejvýznamnější sídelní jednotky okresu Litoměřice a je přirozeným centrem spádové oblasti Podřipska. Počátky města jsou spojeny s existencí brodu přes Labe. Rúdnice či Rudenice je jméno, které dostala podle pramene rudě zbarvené vody, který dodnes vyvěrá u Kostela Narození Panny Marie. Nejstarší písemné zmínky z druhé poloviny 12. století dokládají vlastnictví Roudnice pražskými biskupy.

Koncept
Roudnice nad Labem je skvělé město. V průběhu analýz jsme nenarazili na žádné výrazné problémy, ale naopak na fakt, že Roudnice má mnoho potenciálů, ale ne všechny naplno využívá. Proto jsme se rozhodli některé z nich vybrat a naším návrhem tak i podpořit identitu města. V průběhu práce jsme přišli na to, že naše vybrané potenciály naplňují vybrané cíle. Tyto dvě složky se navzájem podporují a logicky na sebe navazují.

Potenciály Roudnice
Roudnice je město plné zeleně, obklopené přírodou a umístěné v zemědělsky úrodné oblasti ČR. Blízkost řeky Labe přináší nejen přírodní krásu, ale i vodní dopravní tepnu. Zároveň podél Labe vede železnice, která je jedním z hlavních vlakovýc h koridorů České republiky. Vodní a železniční koridor přináší výborné napojení veřejné dopravy, jak do okolních měst, tak i do zahraničí. Důležitým faktorem je nedaleká dálnice z Prahy směrem do Německa, která hraje výraznou roli v chodu města. A dalším obrovským potenciálem Roudnice nad Labem je blízkost hory Říp a zároveň zámek, který je v dnešní době nevyužívanou dominantou města.
V současné struktuře Roudnice nad Labem se dají nalézt velké prostorové rezervy, proto je žádoucí, aby se město zahušťovalo a přednostně zapojovalo nevyužité plochy ve vnitřní struktuře. Ve všech těchto bodech vidíme důležité potenciály Roudnice nad Labem, které naším podpořením mohou naplnit určité cíle a výrazně tak zlepšit identitu města, kterou město postrádá. Nalezené potenciály nás dovedly k jednotlivým cílům a ty pak ke konkrétním návrhům.

Cíle
- určení hranic zástavby a psychologicky jasných hranic města
- ekonomická stabilita – připravení základů pro vytvoření nových ekonomických  a pracovních příležitostí
- výroba vlastních produktů
- ekologická stabilita
- zatraktivnění města a přilákání turistů
- funkční infrastruktura města, zaplnění proluk ve městě a určení nových ploch pro bydlení
- zlepšení občanské vybavenosti a bezpečnosti ve městě
Vize pro město Jaroměř

ateliér urbanismu: Ing.arch. Akad.arch. Jiří Klokočka / Ing arch. Dott. Ing. Petr Janoš

0 komentářů
přidat komentář

Související články