Ideová soutěž: Centrum současného umění Ládví

Zdroj
Skupina Ládví
Vložil
Tisková zpráva
10.03.2008 11:00
Myslím, že architekti se proti všem úředním vazbám, které je skličují, musejí zamyslet nad problémem ne architektury, ale problémem města. Ta sídliště, víme všichni, jak se stavějí, jsou nelidská, a jsou nelidská ne proto, že ty jednotlivé stavby jsou tak suchopárné, ale jsou nelidská proto, že nevytvářejí duchovní prostředí. Není tam nikde posvátné místo. Ale jaké posvátné místo může mít moderní město? Zdá se mi, že jediným řešením je vytvořit místo pro umění. Teď se budují na Západě, a ve velikém počtu, muzea moderního umění. Nejsou už jenom skladišti rozvěšených a rozestavených uměleckých děl. Vzniká tam zvláštní, velmi živé a velmi působivé, iniciativní prostředí. Zdá se mi, že takováhle muzea moderního umění – to slovo muzeum už je nepříjemné, ale lepší nemáme – že takováhle muzea moderního umění by měla vznikat uprostřed těch sídlišť jako duchovní centrum, kam by lidé přicházeli pro kousek jiného života, než je ten profánní život. To by byla náhrada ztraceného posvátného místa a zároveň by to bylo konečné místo, kam by mělo smysl dávat umění. Lidé by tam mohli přicházet za kouskem lepšího vzduchu, než jim skýtá jejich všední život.
...
Jindřich Chalupecký: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968–1988. Náboženství, umění, architektura.
Olomouc, Votobia 1997

Skupina Ládví vyhlašuje ideovou soutěž:

Centrum současného umění Ládví

Předmětem soutěže je ideový návrh Centra současného umění v oblasti Ládví sídliště Ďáblice.
Návrhy je možné prezentovat jakoukoliv formou (zákres do mapy, zákres do fotografie, vizualizace atd.).
Zájmové území je vymezeno ulicemi Střelničná, Ďáblická, Žernosecká a Horňátecká viz. podklady. 
Soutěže se může účastnit každý.

Podklady:
    - mapa vymezení zájmového území,
    - ortofotomapa,
    - výřez mapy územního plánu (další informace o územním plánu na webových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy),
    - fotografie.
 Podklady je možné stáhnout zde: podklady.zip, pro další informace a dotazy je možné použít e-mail: ladviweb@seznam.cz.

Porota složená z architektů a teoretiků vybere nejlepší návrh. 

Doručené návrhy budou vystaveny v červnu roku 2008 v galerii NOD v Praze, kde proběhne i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Soutěž probíhá od 1. ledna 2008 do 30. dubna 2008.

Návrhy v elektronické podobě posílejte poštou nebo emailem na:
Galerie NoD
Experimentální prostor Roxy/NoD
Dlouhá 33
110 00 Praha 1
galerienod@roxy.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Strom je městotvorný prvek
salveveritas
01.10.15 10:26
zobrazit všechny komentáře

Související články