Dřevěný dům - výsledky soutěže

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
25.03.2006 09:15
První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.

Druh soutěže:
veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.

Vyhlašovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže:
Nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).

Termín konání:
30.11. 2005 – 28.2. 2006

Porota:
Řádní členové poroty závislí

Ing. Ladislav Vaněk (MPO)
Ing. Václav Stránský (MZe )
Ing. Miroslav Urban (MMR)
Ing. Jiří Fereš (MŽP)

Řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. Josef Smola (člen ČKA)
Ing. arch. Jaromír Kročák (člen ČKA)
Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA)
Ing. arch. Jan Jehlík (člen ČKA)
Ing. Karel Rod (člen ČKAIT)

Náhradníci poroty závislí
Ing. Rudolf Jan ( Nadace dřevo pro život)
Ing. Jitka Víchová (MPO)

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Josef Patrný ( člen ČKA )

Počet přihlášených návrhů:
136

Ceny a odměny celkem:
1 100 000 Kč

KATEGORIE BYTOVÝ DŮM
1. cena – neudělena
2. cena(280 000 Kč) - Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora
3. cena (160 000 Kč) - Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

Odměna (15 000 Kč) - Vratislav Hudec – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Jiří Jindřich, Ondřej – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita Třeboň
Odměna (15 000 Kč) - Jiří Beran – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Viktor Tuček – lokalita Kutná Hora
Odměna (15 000 Kč) - Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora

KATEGORIE RODINNÝ DŮM
1. cena (200 000 Kč) - Petr Jureček, Michal Kotlas
2. cena (120 000 Kč) - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík
3. cena (80 000 Kč) - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek
3. cena (80 000 Kč) - Viktor Tuček

Odměna (15 000 Kč) - Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler
Odměna (15 000 Kč) - Michal Fišer, Viktor Vlach
Odměna (15 000 Kč) - Tomáš Pavlas
Odměna (15 000 Kč) - David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr Fraš
Mimořádná odměna (10 000 Kč) – M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. Kubiszová
Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr Němec
Mimořádná odměna (10 000 Kč) - Rudolf Müller, Michal Štourač

Další informace
http://www.cka.cc/souteze/vysledky/dreveny-dum-vysledky.html
0 komentářů
přidat komentář

Související články