Domov pro seniory v Litomyšli - vyhlášení soutěže

Zdroj
Mgr. Jana Bisová / Město Litomyšl
Vložil
Tisková zpráva
04.07.2014 00:05
Město Litomyšl vyhlásilo 4. července 2014 architektonickou soutěž na návrh novostavby Domova pro seniory, který by měl stát v lokalitě U Nemocnice. Architektonické návrhy bude radnice přijímat do 18. srpna. Koncem prázdnin pak porota vybere tři nejlepší, které postoupí do druhého kola.

Město Litomyšl před časem podalo žádost o dotaci na ministerstvo. Ta samozřejmě obsahuje „architektonický návrh“, ale podle vedoucího oddělení rozvoje Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Litomyšl Antonína Dokoupila jde pouze o prověřovací studii. „Obsahuje jen to nejnutnější, bez čeho bychom nemohli žádost podat. Jednalo se o nejlevnější alternativu dokumentace. Abychom však mohli zadat následující stupně projektové dokumentace, musíme jejich zpracovatele vybrat prostřednictvím výběrového řízení. Proto jsme nyní vyhlásili architektonickou soutěž formou soutěže o návrh,“ říká Antonín Dokoupil. Soutěžní návrhy by měly obsahovat řešení novostavby s minimálně 60 jednolůžkovými pokoji včetně sociálních zařízení. Veškeré obslužné funkce musí být navrženy na kapacitu nejméně 80 osob. Pokoje nebudou mít balkony ani lodžie, upřednostňováno je bohatší prosklení, francouzská okna a venkovní terasa, případně zimní zahrada. Součástí pokojů má být kuchyňský koutek a základní nábytek. Záměrem je řešit uspořádání pokojů do čtyř samostatných uzavřených „obytných buněk“, kdy pro každou by měl být společný pobytový prostor se zázemím pro pečující personál. „Jako zadavatelé soutěže jsme si vědomi složitosti úkolu, když vzhledem k požadovaným kapacitám stavby očekáváme, že návrh bude zároveň v maximální míře vytvářet neinstitucionální, domácí prostředí, napodobující rodinné prostředí bytů. Obytný standard vnitřních komunikací by měl umožnit navazování a uskutečňování sociálních kontaktů. Závislost na poskytované péči by měla být diskrétní a nenápadná. Ocenili bychom bohatší strukturu polosoukromých a poloveřejných prostorů na pozemku i ve vlastním objektu,“ upřesňuje Antonín Dokoupil. Architekti by měli rovněž vyřešit parkování, dopravní napojení a venkovní pobytové plochy s odpovídajícím množstvím zeleně. Návrh má řešit i vazby na okolí objektu. „Od doby, kdy jsme na tomto záměru začali pracovat, se nám podařilo vykoupit další pozemky, novostavba tedy bude moci být navržena poněkud velkoryseji, než tomu bylo v původní studii,“ informuje pracovník radnice.
„Ze statistických údajů lze usoudit, že demografický vývoj v Litomyšli se neliší od vývoje republikového. Počet obyvatel Litomyšle stagnuje, lidí vyššího věku přibývá,“ podporuje výstavbu nového Domu pro seniory ředitelka Centra sociální pomoci Terezie Šmolíková a pokračuje: „Zároveň bych doporučovala později zrekonstruovat i stávající budovy Domov Pod Školou a Domov Na Skalce tak, aby mohly dále sloužit potřebným lidem k poskytování dlouhodobé zdravotně-sociální péče.“
Architektonická soutěž na Domov pro seniory bude mít podobný systém jako ta na řešení proměny nábřeží řeky Loučné, kde zvítězili architekti Martin Rusina a Martin Frei. Ve druhém kole bude ze tří postupujících vybrán jeden, který by měl svůj návrh rozpracovat do podoby projektu. „Tímto způsobem nejprve získáme studii, kterou bychom stejně museli zadat,“ vysvětluje starosta Litomyšle Michal Kortyš a Antonín Dokoupil dodává: „Vyberou se tři architekti, kteří ke svému návrhu zároveň podají cenovou nabídku. V následném kole rozhodneme, kdo svůj návrh dopracuje.“ Mezi kritéria, která by měla porota koncem srpna hodnotit, patří komplexní architektonická kvalita návrhu, hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení, míra naplnění stavebního programu, zvláštní požadavky na stavbu nebo velikost obestavěného prostoru navrženého objektu. „Přípravě projektu z pohledu vyváženosti služeb, provozu, interiéru a funkčnosti se dlouhodobě věnovali pracovníci úřadu a ředitelka Centra sociální pomoci Terezie Šmolíková,“ upřesňuje starosta Litomyšle.
Prvním třem vybraným architektům budou městem vyplaceny ceny, navíc by měla být poskytnuta i jedna odměna. „Náklady za architektonickou soutěž jsou alternativou za náklady za studii, která by nás stejně čekala,“ uvádí starosta. Výstavba Domu pro seniory je dlouhodobým záměrem města. Ovšem zatím chybí finance na realizaci. Radnice doufá, že konečně přijde řada na žádost o dotaci, která již nějaký čas leží na ministerstvu. Zároveň však hodlá shánět prostředky i z jiných zdrojů.

Pro posouzení a hodnocení návrhů jmenuje zadavatel porotu z fyzických osob nepodjatých ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh. Porota bude posuzovat a hodnotit jednotlivé návrhy anonymně. Řádní členové poroty: ing. akad. arch. Jan Šépka, ing. arch. Aleš Burian, ing. arch. MgA Michal Fišer, Michal Kortyš, Ing. Antonín Dokoupil. Náhradníci poroty: ing. arch. Pavel Jura, Terezie Šmolíková - ředitelka CSP.

Soutěžní podmínky a podklady budou poskytovány elektronicky prostřednictvím serveru ftp://ftp.litomysl.cz. O přístupové údaje pro právo kopírování soutěžních podkladů bude možno požádat elektronickou formou na adrese prosen@litomysl.cz ihned po vyhlášení soutěže. Součástí soutěžních podkladů je smlouva o zápůjčce dat z digitální technické mapy Města, kterou jsou uchazeči povinni doplnit o nezbytné údaje a zaslat zpět vytištěnou a podepsanou vždy ve dvou vyhotoveních jako standardní poštovní zásilku na adresu: Město Litomyšl, Ing. Antonín Dokoupil, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.  Soutěžní podklady lze vyžádat nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání návrhů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články