Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život

Vytvoření nového centra obce Svatobořice-Mistřín

Vložil
Tisková zpráva
20.10.2008 14:30
Autoři studie: DI Jan Proksa, DI Lucie Vencelidesová a akad. arch. Michal Šrámek


Urbanistické založení Svatobořic-Mistřína má výraznou lineární strukturu. Parcely jsou úzké a dlouhé, orientované k hlavní silnici. Studie využívá tuto typologii, která nápadně připomíná strukturu vinic a snaží se jí dále interpretovat a rozvíjet


Hodnocení poroty

Autoři se invenčním způsobem zhostili tématu, které není jednoduché. Svatobořice-Mistřín je obnovené “dvojsídlo“, které v takovéto podobě nemá přirozené jádro. Plocha na křížení hlavní a vedlejší (poutní cesty) silnice je místem, kde v problematicky přestavěné budově sídlí obecní úřad a „dům kultury“ a které je znešvařeno provizorními objekty (stavebniny, stánky a boudy…). Přesto, že pro to není vybaveno, stává se každoročně centrem tradičních mezinárodních folklorních slavností.
Návrh vytváří vhodné příležitosti a objekty pro tuto vyjímečnou akci (krytá venkovní Terasa, reprezentativní restaurace…) a správně spíše nežli cosi jako „náměstí“ definuje bohatší strukturu se zachovaným měřítkem vesnice, téměř „zábavní park“, který v sobě zároveň nese potenci sloužit a být živý po celý rok, zkrátka „prostor pro život“ (dětské herní objekty, budova stadionu, odpočinkové plochy, parkování apod.). Řešení zeleně ve formě vinohradu má kompoziční i symbolický význam.
Petr KovářAutorská zpráva

Kraj Jižní Moravy má silnou kulturní a folklorní tradici. Je to kraj, který si mnoho lidí spojí s krojem, vínem a cimbálovou muzikou. Obec Svatobořice-Mistřín tuto tradici uchovává. Žije ale ve stínu Kyjova a sama nenabízí dostatečně atraktivní podmínky pro podporu a rozvoj folkloru. Je to dlouhá vesnice, ve které chybí centrální a shromažďovací prostor. Už její urbanistické založení podél hlavní silnice tuto možnost prakticky nenabízí.
Naším cílem je pomoci Svatobořicím-Mistřínu najít cestu jak lépe profitovat ze svých tradičních hodnot a vytvořit podmínky pro jejích další rozvoj. Svatobořice-Mistřín musí v silné konkurenci nabídnout víc než co nabízí okolí. Jinak zůstane jenom jednou z dalších vesnic v sousedství Kyjova.
Urbanistické založení Svatobořic-Mistřína má výraznou lineární strukturu. Parcely jsou úzké a dlouhé, orientované kolmo k hlavní silnici. Domy jsou postavené v těsném sousedství, paralelně k cestě. Za domy stojí hospodářská stavení a začínají zahrady. Tato typologie se pravidelně opakuje.
Podél hlavní cesty, asi po dvou kilometrech od začátku vesnice, je postaven kulturní a obecní dům, které jsou součástí řešeného území. Pod nimi se nachází další dominantní budova: mlýn. Tyto budovy svým významem a velikostí naznačují centrum vesnice.

Podle zadání a územního plánu jsou to objekty, které je vhodné zachovat. V navrhovaném řešení jsme se snažili tyto vztahy ještě dále rozšířit. Na místě dnešního parkoviště je navržena nová budova pošty a spořitelny. Obecní úřad tak získává více prostoru a bezbariérový přístup. Vstup do penzionu, kulturního domu a knihovny je zjednodušen a vyřešen z jednoho centrálního prostoru. V přízemí kulturního domu je dále navržen obchod. Nevhodné a nereprezentativní prostory restaurace jsme přesunuly do přízemí nového objektu na rohu ulice Hlavní a Nádražní. 1.NP slouží jako terasa pro hlavní sál kulturního domu a může být využit především při hodech, plesech či jiných folklorních a kulturních akcích. Jedná se o dominantní budovu s horní terasou zakrytou membránovou konstrukcí. Je to objem, který má naznačit společenské centrum vesnice a důležitost místa.
Jižní části návrhu dominuje budova mlýna. V tomto objektu je navrženo kulturní a informační centrum, vinotéka sloužící k propagaci místních vinařů a bar s terasou. K mlýnu přiléhá objem pensionu. Od fotbalového hřiště je toto území odděleno dlouho, úzkou budovou. V ní jsou směrem k mlýnu navrženy prostory pro zkušebny, klubovny a museum lidových krojů. Směrem k hřišti slouží tento dlouhý objem jako otevřená tribuna pro fotbalové hřiště. Je zde navržen také hlavní vstup pro fanoušky na fotbalový stadion s přilehlým parkováním.
Prostor okolo mlýna nemá být náměstím v klasickém slova smyslu. Takové řešení by nemělo historické ani společenské opodstatnění. Má sloužit především jako proměnlivé centrum aktivit s rozmanitým funkcemi: dětským hřištěm, pekárnou, bufetem, prostorem pro kolotoče, půjčovnou jízdních kol, hřištěm pro minigolf, basketbal apod.
Parkování je navrženo pod obecním úřadem a kulturním domem. Pro nárazové akce jako hody či fotbalová utkání je podle našeho názoru možné využít prostory v jižním cípu fotbalového hřiště.
Pro zvolený architektonický návrh jsme použili zmíněnou typologii dlouhých, úzkých parcel, kterou jsme se snažili dále interpretovat a rozvíjet. Tato typologie také nápadně připomíná strukturu vinic, které jsou symbolem kraje. S vinicemi je spojený ráz krajiny i život lidí. Samotný charakter vinice se během roku mění a nabízí tak proměnlivou a podmanivou atmosféru. Její pravidelný rastr vytváří modul, v kterém se odehrává společenský život. Nabízí prostory jak pro folklorní, společenské akce, tak pro každodenní život obyvatel. Význam vinice se tímto rozšiřuje a reaguje na aktuální potřeby vesnice.

Na zadaném území jsme se snažili vytvořit nové veřejné centrum vesnice, a vyhovět tím tak společenským nárokům obyvatel, což bylo také předmětem zadání. Navrhli jsme objekty pro podporu cestovního ruchu (informační centrum, pension, museum, nová restaurace...), objekty pro podporu vinařských stezek a cyklotras (vinotéka, půjčovna jízdních kol), objekty občanské vybavenosti (pošta, taneční terasa, hřiště, klubovny atd.). V návrhu je vyřešeno parkování jak pro obyvatele vesnice, tak na případné návštěvníky nárazových akcí.

Kultura Jižní Moravy a její tradice jsou velmi silné. Bohužel ne vždy se daří vytvořit vhodné podmínky pro jejich rozvoj a propagaci. Důstojné a příjemné prostředí je nutností pro obyvatele i návštěvníky tohoto regionu. Jenom tak se, podle našeho názoru, může tato specifická kultura dále uchovat a rozvíjet.


Dipl. Ing. Jan Proksa (1982) - architekturu studoval na ČVUT v Praze (Bc.), posléze v rámci výměnného programu Socrates/Erasmus na University of  Technology v Helsinkách. Své studium zakončil magisterským programem na TU Wien.V současné době působí ve Vídni a podílí se na urbanistickém projektu revitalizace Wien Mitte/Landstrasse (stanice metra, nádraží Vídeň – Střed) společně s architekty Ortner & Ortner, Neumann + Steiner, Lintl + Lintl.

DI Lucie Vencelidesová (1981) - studovala architekturu na ČVUT v Praze a na Technické Univerzitě ve Vídni. Diplomovou práci zpracovala v ateliéru Williama Alsopa (2008). Od září 2008 pracuje v architektonické kanceláři Fasch&Fuchs ve Vídni.
0 komentářů
přidat komentář