Brno vyhlašuje soutěž na revitalizaci Římského náměstí

Zdroj
Zuzana Morávková, sekretář soutěže
Vložil
Tisková zpráva
04.06.2010 22:45
Soutěže

"Římské náměstí" v Brně
Ideová urbanisticko-architektonická veřejná jednokolová soutěž

Vyhlašovatel:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,
zplnomocněný zástupce: Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová

Sekretář soutěže:
Ing. arch. Zuzana Morávková,
knesl + kynčl architekti, Šumavská 416/15, 602 00 Brno,
tel.: 541 592 134, 603 985 427,
e-mail: zuzana.moravkova@knesl-kyncl.com

Předmět soutěže:
Zpracování urbanisticko-architektonického návrhu na revitalizaci “Římského náměstí“ v Brně, jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

Porota:
Řádní členové poroty
PhDr. Kateřina Dubská, zastupitelka města Brna
JUDr. Jiří Oliva, zastupitel města Brna, člen Rady města Brna
Ing. arch. Jan Stempel
Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. arch. Zbyněk Pech

Náhradníci poroty
Ing. Jana Drápalová, zastupitelka města Brna, členka Rady města Brna
MVDr. Vlastimil Žďárský, zastupitel města Brna, člen Rady města Brna
Ing. arch. Igor Kovačević

Ceny a odměny:
1. cena: 300.000,– Kč
2. cena: 180.000,– Kč
3. cena: 120.000,– Kč
odměny celkem: 160.000,– Kč

Termíny:
Datum vyhlášení soutěže:  4. 6. 2010
Lhůta k podání dotazů: 23. 6. 2010
Lhůta k zodpovězení dotazů: 2. 7. 2010
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 3. 9. do 17 hod.
Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 9. – 10. 9. 2010
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 3. 6. 2010

Více informací: www.rimak.cz
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
to je super
Honza
03.09.10 01:00
zobrazit všechny komentáře

Související články