Jméno našeho ateliéru můžete stavět nebo číst z různých stran a vždy dostanete ten samý název. Posedlost konceptuálními detaily je pro nás zásadní. Příroda to nejspíš vnímá stejně. Detail kmene stromu vypadá docela jinak než listy o pár metrů výš, ale přece spolu přesně ladí a nic jiného by se ke struktuře kůry stromu lépe nehodilo.
Prostřednictvím architektury, stavitelství, urbanismu, landscape nebo tvorby designu interiérů odhalujeme příběhy jednotlivých projektů, chcete-li kousků světa. Věříme v pozitivní stopu, kterou je možné zanechat a při jejíž tvorbě člověk zapomíná sám sebe, když se zcela propojí s tím, co dělá. Načrtnout originální vizi je pro nás stejně naplňující jako návrh sebemenších detailů při realizaci. Každý projekt se stává v době zhotovení tím, čím je monom. Nakonec je možné jej číst z jakékoli strany a vždy sdělí to samé.

Služby
Náš architektonický atelier poskytuje kompletní rozsah služeb potřebný pro navržení, realizaci a zprovoznění stavby. Od studie, přes proces schvalování projektu státní správou, dozory na stavbě, až po spolupráci při kolaudaci.
V tomto procesu nám pomáhají naši ověření externí partneři a spolehlivé dodavatelské firmy.

Realizace a projekty