Schumacher

Michael Schumacher

*1957, Krefeld, Německo

Schneider+Schumacher

Poststrasse 20a, D-60329 Frankfurt nad Mohanem
+49 (0) 6925 626262
+49 (0) 6925 626299
office@schneider-schumacher.com
Hlavní obrázek
Biografie
Absolvoval architekturu na Universitě v Kaiserslautern. 1985 se účastnil Letní akademie v Salzburgu, stejně jako postgraduální studium v mistrovské třídě Petera Cooka na Städelschule ve Frankfurt n/M. Poté pracoval v kanceláři Normana Fostera v Londýně a Braun+Schlockermann ve Frankfurtu n/M. 1999-2000 byl hostujícím profesorem na Städelschule. Od 1988 vede společně s Tillem Schneiderem ve Frankfurtu vlastní kancelář. 2004-09 byl zemským zastupitelem Německého spolku architektů za Hesensko. Od 2007 je profesorem navrhování a konstruování na Fakultě architektury a krajiny Leibnity-Universität v Hannoveru.

Realizace a projekty

0 komentářů
přidat komentář