Biografie
1998 - vystudoval u profesora Miloše Bonča na Fakultě architektury v Lublani
1998-2002 - získal stipendium pro mladé badatele a působil na Fakultě architektury v Lublani
1999 - obhájil magisterskou práci na technické univerzitě v Helsinkách
od 2000 - připojil se do kanceláře A.Biro
2002 - samostatný architekt
2003 - obhájil doktorskou práci na Fakultě architektuy v Lublani
2003 - získal Župančičovu cenu za administrativní budovu Šmartinka v Lublani
2007 - získal Plečnikovu cenu za přístavbu ke knihovně v Grosuplje

Realizace a projekty