Biografie
1997-2004 - štúdium na Fakulte architektúry STU, Bratislava
2001-04 - štúdium na TU Wien
2000-02 - letná prax u Henke&Schreieck Architekten
2004 - diplomový projekt vyhráva cenu Pro Huma
2004-05 - práca v ateliéri Petra Moravčíka
od 2006 - OFFICE110 architekti

Realizace a projekty