Biografie
2008  Molo Architekti
2004–08  spolupráca s A Squared Design, interiérové štúdio
2002–08  štúdium na VŠUP, Praha, at.architektury 3
2005  stáž na KTH Stockholm, Švédsko
2001  stáž na BUGH Wuppertal, Nemecko – odbor Industrial design
1998–2002  štúdium na FU TU Košice, odbor Priemyselný design

Realizace a projekty