Dům u Tiché Orlice

Dům u Tiché Orlice
Dům má výrazný horizontální charakter podpořený linií ploché střechy, která propojuje objekty domu a garáže a její kšilt zároveň kryje dřevěnou terasu i vstup do zádveří. Černobílá neutrální barevnost domu zvenku i v interiéru kontrastuje s měnící se barevností zahrady. Na severní straně je stavba mírně zapuštěná do terénu – důvodem je pohodlné napojení jižní terasy na přilehlý terén. Orientace domu je na jih, s výhledem do zahrady a s dálkovým výhledem na Tichou Orlici, na sever jsou otočené místnosti zázemí a pokoje, které se využívají zejména v noci – ložnice rodičů a pokoj pro hosty.

Obývací prostor je otevřený přes velkorysé prosklení na západní a jižní stranu, na sever je fasáda uzavřenější, vstup do domu je z východní strany. Podél celé jižní a západní strany je dřevěná terasa chráněná před sluncem a deštěm přesahem střechy.

Konstrukce domu je hybridní. Střecha je tvořena dřevěným nosným roštem uloženým na ocelových sloupech a průvlacích a zateplená nadkrokevní izolací. K zateplení obvodového pláště bylo použito souvrství reflexních fólií v tloušťce cca 30 mm, doplněné akustickou izolací. Stavba je založena na patkách. Konstrukce podlahy je tvořena betonovou mazaninou, protiradonovou izolací, tepelnou izolací a dále roznášecí a nášlapnou vrstvou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od MOLO ARCHITEKTI