Jsme studio architektů a projektantů. V roce 2013 jsme začali společně s dalšími stavbami navrhovat obnovu trafostanice nad Vyškovem, která se stala odrazovým můstkem, symbolickou ikonou i naší druhou kanceláří. Z malé rodinné firmy postupem času vyrostla sebevědomá společnost a naše aktivity posílila řada nových kolegů. Dnes už tak většina projektů vzniká v industriálních prostorách bývalé dílny v centru Brna a realizujeme je po celém Česku. Patří mezi ně realizace rodinných i bytových domů, kulturního centra či autobusového nádraží.
Věnujeme se různým druhům architektonických zadání od urbanismu po nové stavby nebo úpravu těch stávajících. S klientem projdeme všemi fázemi přípravy i realizace stavby od prvotních konceptů, přes návrh, povolení, technický a autorský dozor, po spolupráci při uvedení stavby do provozu. Vždy s respektem ke krajině, možnostem a požadavkům investora a v kontextu místa budoucí stavby.

Realizace a projekty