Kulturní dům Olšany

Kulturní dům Olšany
Autor: LAPLAN
Spolupráce:Jan Kokeš
Investor:Obec Olšany
Projekt:2017
Realizace:2019
Užitná plocha:540 m2
Zastavěná plocha:320 m2
Obestavěný prostor:2440 m3


Olšanská hospoda na návsi se sálem sloužila po desetiletí jako zázemí pro kulturní vyžití obyvatel. Byla také jedním z míst natáčení legendárního filmu Věry Chytilové Dědictví.
Po letech bez zásahu se však zhoršil technický stav objektu, plesy už v něm pořádat nešlo a hospoda přežívala na kompromisech. Protože hrozilo, že se ze stavby uprostřed obce stane ruina, rozhodla se obec dům koupit a na jeho místě vybudovat důstojný prostor s původním využitím. Jeho poloha je pro náplň takového významu ideální.
Návrh nového kulturního domu vychází z archetypu tradičních venkovských staveb. Hlavní vstup z návsi je zdůrazněn kamenným rizalitem. Vedlejší vstup z cesty slouží pro zásobování. Předprostor přímo navazuje na sál i náves a vytváří tak příležitost pro konání nejrůznějších akcí ve všech ročních obdobích, které znovu naplní centrum obce životem. Plesy, hody, divadla či košty slivovice pořádané ještě donedávna a stejně tak velký zájem obyvatel o stavbu dokazují, že to nezůstane jenom prázdnou větou.
V objektu se kromě společenského sálu nachází hospoda, která funguje buď samostatně, nebo jako zázemí při pořádání větších akcí. Prostory hospody určené pro každodenní provoz jsou vybaveny jedno- duše, použitý mobiliář a materiály lze snadno nahradit. Naopak velkorysý prostor sálu otevřený do krovu, s posezením na galerii a jevištěm, působí, i díky použití kvalitních materiálů, reprezentativním dojmem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od LAPLAN