Biografie
Juan Navarro Baldeweg je španělský architekt, malíř a sochař, který od roku 1980 vede v Madridu vlastní ateliér Navarro Baldeweg Asociados. Jeho práci má podobné základy jako Alvaro Siza, Alberto Campo Baeza nebo Rafael Moneo. Se Sizou sdílí skladebný rytmus a s Moneem racionalistický přístup. Kromě své vlastní tvorby zkoumá také práce svých velkých vzorů jako Alejandro de la Sota, Heinrich Tessenow, Louis Kahn nebo Konstantin Melnikov. Byl hostujícím profesorem na univerzitách ve Filadelfii, Yale, Princeton a na Harvardu. Je členem Královské akademie výtvarných umění San Fernando a Evropské akademie věd a umění.

1959-60 - studoval gravírování na akademii výtvarných umění San Fernando (RABASF)
1960-65 - studoval architekturu na polytechnické univerzitě (ETSAM) v Madridu, kde získal v roce 1969 doktorát
1969-71 - získal grant IBM, který mu umožnil výzkum v madridském výpočtovém středisku, kde zaměřil na přenos technologických procesů do oblasti sociálního a městského plánování
1974 - díky stipendiu Nadace Juana Marka absolvoval postgraduální studium Massachusettském technologickém institutu (MIT) v Cambridge, kde studoval pod vedením György Kepes
Po návratu do Madridu zpočátku pracoval v ateliéru Alejandro de la Sota. V 80. letech si otevřel vlastní studio, které uzavřel v roce 2016.
1977-2014 - vyučoval architekturu na ETSAM v Madridu
1998 - získal Tessenovovu medaili (Heinrich-Tessenow-Medaille) udělovanou hamburskou nadací Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

Realizace a projekty