Městská část Praha 3 přijme referenta/referentku oddělení rozvojových území odboru výstavby a územního rozvoje (architekt/ka, urbanista-specialista/tka územního rozvoje)

Kontakt
Jitka Ježková
jezkova.jitka@praha3.cz
tel. 222116217

Region
Praha
Vloženo
28.05.2024 14:08
Oznámení o volném pracovním místu

Městská část Praha 3 přijme referenta/referentku oddělení rozvojových území odboru výstavby a územního rozvoje (architekt/ka, urbanista-specialista/tka územního rozvoje)
Doba neurčitá, platová třída 10 (v rozmezí od 23 390,--Kč do 34 370,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut v rozmezí od 4 000,-- Kč do 17 000,-- Kč. Nástup dohodou. Uvítáme uchazeče se zájmem o procesy městského plánování, s přesahem do ekonomie a developmentu.

Požadavky na vzdělání: vysokoškolské vzdělání v oboru architektura, urbanismus, městské plánování, ekonomie měst, vhodné i pro studenta/ku magisterského stupně VŠ

Další požadavky, schopnosti:
• základní orientace v legislativě a v problematice strategických a koncepčních dokumentů souvisejících s rozvojem měst,
• znalost práce na PC v prostředí MS Office a Auto Cad,
• dobré komunikační schopnosti v písemném a mluveném projevu,
• dobré prezentační schopnosti,
• schopnost týmové spolupráce,
• tvůrčí a komplexní přístup k řešení úkolů, schopnost analytického myšlení,
• nadšení a chuť učit se novým věcem,
• spolehlivost a bezúhonnost.
Hlavní náplň práce:
• dohled nad naplňováním jednotné koncepce rozvoje území MČ P3 vycházející ze zpracovaných studií pořízených městem nebo MČ P3, strategických a koncepčních materiálů HMP či MČ P3,
• evidence rozvojových projektů a projektových dokumentací na území MČ P3,
• spolupráce na přípravě Smluv o spolupráci, sledování plnění smluvních závazků a termínů plnění v závislosti na průběhu přípravy projektů,
• účast na koordinaci soukromých a veřejných projektů v území.
• součinnost při spolupráci na podrobnějších fázích PD, koordinace záměrů s projekty veřejných prostranství, součinnost při přípravě architektonických, urbanistických nebo krajinářských soutěží,
• příprava podkladů pro definování infrastrukturních potřeb, zejména veřejné vybavenosti,
• spolupráce s vysokými školami na projektech pro MČ P3.
Nabízíme: zajímavou a různorodou práci v tvůrčím kolektivu lidí různých profesí, pracovní prostředí v centru Prahy 3 s dobrou dopravní dostupností, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, stravenkový paušál, Ticket Benefits (až 700,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, občasná práce z domova.

Přihláška: profesní životopis, včetně dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, zasílejte na emailovou adresu jezkova.jitka@praha3.cz, nejpozději do 17. 6. 2024.
V případě potřeby dalších informací se obraťte na vedoucí oddělení rozvojových území odboru výstavby a územního rozvoje, paní Ing. arch. Ladu Kolaříkovou, email: kolarikova.lada@praha3.cz, tel: 222 116 787.