Jan Vladimír Hráský

*1857, Česká republika
1939, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Jan Vladimír Hrásky významně ovlivnil úroveň českého stavitelství a vodního hospodářství, zejména v prvních 40 letech 20. století. Po studiích na pražské technice pracoval u stavební firmy Havel a Hančna silničních a vodních stavbách a působil jako asistent v Ústavu pro stavitelství vodní a tunelové až do r. 1884, kdy byl jmenován zemským inženýrem v Lublani. R. 1897 byl jmenován profesorem pro vodárenství a stokování měst, v letech 1900-01 byl zvolen rektorem České vysoké školy technické, kde později do r. 1922 působil jako děkan různých oborů. Svou vědeckou, odbornou a publikační činností
určil správný směr vývoji vodního hospodářství. Jako poslanec říšské rady působil v letech 1907-18 ve vídeňském parlamentu, kde hájil zájmy polabských měst. Účinně pomáhal budovat lázeňské město Poděbrady.
Jaroslav Jásek, VCPD ČVUT

Realizace a projekty