Biografie
Vystudoval VŠUP Praha, katedru designu ve Zlíně (prof. František Burian), absolvoval studijní stáž na Politecnico di Milano. Mezi lety 2002-11 působil jako asistent na VŠUP v ateliéru designu výrobků II. Od roku 2003 je členem ateliéru Ellement a od roku 2011 je členem občanského sdružení aArchitektura.

Realizace a projekty