Biografie
1974-78 Střední průmyslová škola v Praze
1978-83 Fakulta architektury na ČVUT Praha, diplomní projekt – továrna na výrobu inzulinu v Mladé Boleslavi u prof. Hlaváčka
1983-90 Projektový ústav Hl. města Prahy
1990-91 Architektonická kancelář ALFA, Ing. arch. Věra Machoninová
1991 vlastní atelier STUDIO A
1993 autorizovaný architekt
2002-2009 člen dozorčí rady Nadace české architektury
2004-08 externí spolupráce v Ústavu navrhování doc. Ing. arch. Ivana Kroupy na ČVUT - FA
2008 vedoucí ateliéru - ústav 15127 ČVUT - FA
2008 člen Akademie architektury OA a ČKA

Realizace a projekty