Administrativní objekt BBC – Gamma

Administrativní objekt BBC – Gamma
Adresa: Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha, Česká republika
Investor:Passerinvest Group, a.s.
Realizace:01/2005 - 12/2006
Užitná plocha:31822 m2
Náklady:1 500 000 000 CZK


Základní urbanistický koncept řešení areálu včetně dopravního skeletu vychází z urbanistické studie Brumlovka-Baarova 1993. Ta definovala v širším území vymezeném ulicemi 5. května, Baarova a Michelskou způsob zástavby pro specifický střední prstenec města v blízkosti liniové stavby - magistrály.
Administrativní budova Gamma je součástí II. etapy BB Centra - etapy Jih, která je charakteristická většími plochami zeleně, zvýšenými ohledy k okolnímu prostředí a dalšími funkčními náplněmi kromě kanceláří. Objekty této etapy tvoří urbanistickou strukturu s větším podílem parkových ploch. Uprostřed skupiny budov se dokončuje sportovní centrum Brumlovka s bazénem, restauracemi a dalšími službami. Technické řešení nových objektů je koncipované tak, aby nezatěžovali ani vzdálenější bytové prostředí v žádném směru. Z důvodu zabránění odrazu hluku od dopravy na ulici 5. května byly už v urbanistickém konceptu voleny určité geometrické tvary.

Objekt GAMMA je největším z dosud stojících objektů BB Centra jih. Její velikosti odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné i pro jeho uživatele. Poloha bezprostředně u radiály znamená visibilitu pro nájemce, ale současně nutnost řešit hlukovou zátěž od této kapacitní komunikace. U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří, Gama se snaží brát ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od jejích plášťů na protilehlé sídliště velmi důsledně.
Zadání pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes komunikaci 5. května a exaktní kontrola splnění tohoto nároku měřenému před výstavbou objektu a po výstavbě. Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené a členěné do jednotlivých šupin. Pozice GAMMY přímo u ulice 5. května ovlivnila i základní dispoziční koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Mimo rozlehlou prosklenou dvoranu s uměle větraným vnitřním prostředím tak objekt nabízí i parkové plochy v nádvoří s vodní plochou a naprostém odstínění od hluku z ulice 5. května.
Prosklená dvorana s baterií panoramatických výtahů je těžištěm budovy. V tomto prostoru jsou kromě LOBBY navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do restaurace a espresso. Zeleň hraje důležitou roli v konceptu celého objektu. Kromě zeleně ve výše uvedené prosklené dvoraně jsou další zelené plochy určené spolu s vodní plochou k relaxaci zaměstnanců v prostoru nádvoří. Součástí objektu jsou konečně i parkové plochy v severním předpolí včetně pěší zóny připojující objekt k ulici Vyskočilově. Součástí systému zeleně je i zeleň střešní zahrady na nižší části objektu.
Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt GAMMA je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy protějšího B.B.Centra ve standardu soudobé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlazením vnitřního prostředí.
Převažující funkce objektu GAMMA je administrativní, v přízemí bude kromě vstupních partií objektu francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.


Autoři: Aulík Fišer architekti, s.r.o. - Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch. Tadeáš Matoušek
Spolupráce na projektu: Ing. Martin Zelenka, Ing. Alena Jandová, Jan Kučera, Ing. arch. Adéla Středová, Ing. arch. Monika Čížková, Ing. arch. Petr Vacek
Spolupráce stavební část, koordinace spec. profesí - AED project - Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Aleš Heřmánek, Ing. Martina Šuh
Konstrukční řešení - PPP - Ing. Milan Mužík, Ing. Milan Nikš
Obvodové pláště - TPF - Ing. Roman Zahradnický, Konečný - Šebestík - Ing. Petr Šebestík (realizační dokumentace dodavatele)

Celková užitná plocha: 31 822m²
Celková pronajímatelná plocha: 29.299m²
Kapacita gastroprovozu: 1500 jídel
Kapacita podzemního parkingu: 505 stání
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Dotaz
Jiří Pech
14.12.07 09:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Aulík Fišer architekti