Biografie
Ivan Jarina je slovenský architekt a dizajnér. Venuje sa rezidenčnej, krajinnej a urbanistickej tvorbe. Zameriava sa na drevenú architektúru a architektúru v duchu slow designu. Vo svojej tvorbe spája moderný dizajn s tradíciou a výtvarným umením.
Narodený 1965 v Žiline, absolvent architektúry na SVŠT v Bratislave (1989). V architektonickom vzdelaní pokračoval v Paríži a svoju profesionálnu cestu začal vo Francúzsku v Charlesvilles-Meziéres (1992). V roku 1996 si založil vlastný ateliér: Ateliér VAN JARINA, ktorý sa špecializuje najmä na drevené stavby a nadčasový design. Zabezpečuje projekty pre všetky stupne schvaľovacích procesov, vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru.
Od založenia vlastného ateliéru presadzuje drevo ako stavebný materiál, ktorý sa dá najlepšie uplatniť pri tvorbe trvalo udržateľnej architektúry. Zameriava sa na architektonickú tvorbu v duchu slow designu - váži si kvalitnú prácu s domyslenými detailami viac ako rýchlo vytvorený produkt. V maximálnej miere sa snaží o začlenenie stavieb do okolitej prírody. V poslednom čase sa ateliér intenzívne venuje okrem bežných stavieb aj tvorbe verejných priestranstiev a krajinnej architektúre. Je to ďalší krok na ceste k presadeniu drevostavby z pozície alternatívy na mainstreamový trend.

Realizace a projekty