Biografie
1989 - vystudovala na architekturu na FAUP (Faculdade de Arquitectura do Porto)
1989-95 - spolupracovala s ateliérem Eduardo Souto de Moura
2000 - vede vlastní praxi a příležitostně spolupracuje na projektech Souto de Moury
od 2005 - vede v Portu společně s Robertem Ragazzim vlastní ateliér
2005-13 - byla členkou Portugalské asociace architektů
2006 - obhájila doktorskou práci na UPC (Universitat Politécnica da Catalunha)
Od roku 1990 byla členkou mnoha soutěžních porot, přednášela v zahraničí a vyučovala na řadě univerzit. V současnosti působí na FAUP a Universidade Lusófona v Portu.

Realizace a projekty