Casa no Gerês

Casa no Gerês
Spolupráce:Ana Neto Vieira, Susana Silva, Telmo Gomes, Katharina Wiederman, Pedro Gama
Investor:João Telmo Monteiro P. Ferreira
Projekt:2003
Realizace:2006
Zastavěná plocha:150 m2
Plocha pozemku:4060 m2


Cílem projektu byla rekonstrukce a zároveň rozšíření stávající ruiny do podoby víkendového úkrytu, a to na parcele se zvláštními morfologickými rysy obklopené řekou Cavado a jejím přítokem (parcela o rozloze 4.060 m² se nachází v chráněné přírodní rezervaci). Charakter parcely ovlivnil volbu betonové konstrukce, která se snaží zachovat stávající stromový porost. Objem domu byl dán velikostí původní ruiny.
Při první návštěvě tohoto místa nám bylo jasné, že se bude jednat o velice delikátní projekt. Umístění projektu na této parcele bylo nezbytné, jelikož okolí bylo hlavním důvodem pro tuto stavbu. Zejména řeka byla určujícím kritériem pro klienty, jelikož se již 20 let věnují vodnímu lyžování. Tento nevšední životní postoj by se měl dle klientů stát i prvkem domu; pro nás architekty to znamenalo, že by měl tvořit jasnou prostorovou hodnotu, ale zároveň se stát i důležitou součástí krajiny. 
Po prozkoumání oblasti bylo zapotřebí zanalyzovat dané okolnosti. Požadavkem byl dům pro pár a jedno dítě. Zázemí pro hosty spolu se skladem pro potřeby vodního lyžování, sprchou, toaletou a skladovacím prostorem měly být umístěny v samostatném objektu.
Rozloha domu je velmi malá, vychází z malých rozměrů původní ruiny, a tak se i první skicy nesly v tomto duchu. Mezitím však sama orientace domu rozhodla o jeho konečné podobě. Je umístěn kolmo ke svahu, citlivě respektuje stromový porost a nenarušuje okolí. Vykonzolování části domu nad srázem maximalizuje jeho lehkost a zároveň  minimalizuje styk s terénem.
Dům je také jakýmsi dialektickým odkazem na Casa Malaparte od Adalberto Libery a na pozoruhodný stůl Less od Jeana Nouvela, ve kterých se skrývají možná konstrukční řešení pro vykonzolovanou část.
Směrem od hlavního přístupu vypadá dům menší, jako by napůl zakopaný, naopak směrem od řeky vypadá jako skleněný rám schovaný v přírodě. Vztah vytvořený mezi domem a původní ruinou definuje jak přístup tak i rozsah zásahu a proměňuje ruinu ve stálý místní prvek jakým jsou i ostatní prvky v této krajině. Plasticita betonu pro nás byla důležitá především ve vztahu k okolní kvetoucí flóře – pečlivě navržená forma betonového odlitku je ovlivněna právě tímto vztahem. Betonový objem domu s přístupnou střechou je uvnitř obložen břízou a vyznačuje se šedými pochozími plochami.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Tenhle dum
A.J.K.
12.07.10 12:03
zachování vegetace kolem
Irena
15.07.10 08:35
irena
mIkI_n
15.07.10 09:55
to: Irena
Thomas
15.07.10 10:14
re irena
rk
17.07.10 12:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Correia/Ragazzi Arquitectos