Biografie
Po vyučení truhlářem, vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Curychu a následně absolvoval postgraduální studium oboru architektura na ETH v Curychu. Po studiu se vrátil do graubündenského údolí Vrinu, kde si otevřel vlastní architektonický ateliér. Žije a pracuje ve vesnici Cons vzdálené 1km od Vrinu. Od roku 1998 je odborným asistentem a od 2008 profesorem architektury na ETH v Curychu.

3.3.2005 - pražská přednáška Kruhu v rámci cyklu 'Napříč švýcarskou architekturou'

Realizace a projekty