TOITO architekti je bratislavský ateliér, ktorý založili i v roku 2010 architekti Tomáš Szőke, Ivan Príkopský a Katarína Príkopská.
V súčasnosti ateliér pracuje na zadaniach najmä s malými, veľmi osobnými mierkami. Ateliér TOITO sa venuje najmä téme bývania, vytvára riešenia, v ktorých prehodnocuje realitu bývania a usiluje vytvoriť domov, ktorý reflektuje potreby a sny užívateľov. Tam, kde je tendencia k dizajnu, hľadáme architektúru. Bývanie mimo štandartný rámec plochy, rozpočtu, zaužívaných vztahov a predstáv je nosná téma ateliéru TOITO.
T
OITO je laureátom Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2013 v kategórii Interiér a viacnásobný nominant v kategóriách Interiér a Obnova a prestavba.

Realizations and projects