Šercel Švec s.r.o.

Šercel Švec s.r.o.

*2011Bratislava, Slovakia
Kaplnská 1585/40, 92522 Veľké Úľany
info@sercelsvec.sk

Robotnícka 3116/8, 83103 Bratislava
+421 918 126 570
Majere 5315/4, 03401 Ružomberok
+421 907 328 086

Šercel

Peter Šercel

*1985
hlavní architekt
Švec

Andrej Švec

*1986
hlavní architekt
Hlavní obrázek
Sme architekti pôsobiaci pod značkou Šercel Švec so snahou o návrh úprimnej a súdobej architektúry. Náš tím pozostáva z členov s novými nápadmi a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti architektúry a výstavby. Zaoberáme sa hľadaním progresívnych riešení s dôrazom na funkčnosť a estetiku. Jednoduchosť vyznenia s rešpektom k okoliu, podčiarkujú prístup k tvorbe. Vytvorené diela na mieru zdôrazňujú individualitu investora a miesto s jeho fyzikálnymi a estetickými vlastnosťami, samozrejme vrátane nás. Konfrontácia očakávaní s našim návrhom prináša udržateľný objem v krajine alebo v sídelnej štruktúre.

Realizations and projects