Výrobky VELUX vhodné do nízkoenergetických staveb

Publisher
Tisková zpráva
23.06.2010 14:00
VELUX Česká republika, s.r.o.

V současné době, kdy se naplno projevují negativní důsledky lidské činnosti v podobě pomalého globálního oteplování planety z důvodu dlouhodobého spalování fosilních paliv a dalších negativních vlivů civilizace na životní prostředí, se stavebnictví stále více orientuje na nízkoenergetické a pasivní stavění. Významným argumentem, proč tento směr vítají také investoři a stavebníci, je úspora energií, jejichž cena neustále stoupá.

Dosažení energeticky úsporné bilance stavby si vyžaduje dokonalý projekt a také použití nejkvalitnějších stavebních technologií. V případě podkroví nabízí řešení společnost VELUX, a to systém VELUX komplexně vytvářející optimální vnitřní prostředí a energetickou efektivitu. Systém zahrnuje střešní okna, montážní doplňky, rolety a žaluzie, automatické systémy a solární kolektory, které ve vzájemné součinnosti zaručí dosažení maximálních úspor energie jak v letním, tak v zimním období. Současně v podkroví zajistí dostatek denního světla, čerstvého vzduchu a příjemnou vnitřní teplotu. Aby bylo výsledné řešení maximálně efektivní, doporučuje se použít celý systém VELUX a velkou pozornost věnovat výběru jeho jednotlivých prvků.

Střešní okna se volí s ohledem na jejich celoroční bilanci. To znamená, že je nutno zohlednit součinitel prostupu tepla U a také součinitel prostupu tepelného slunečního záření g. Pasivní solární zisky totiž v zimě vylepšují energetickou bilanci, ovšem v létě jsou příčinou přehřívání podkrovních prostor. Je proto třeba nalézt takové řešení, které bude nejlépe vyhovovat zdánlivě protichůdným potřebám obou klimatických období. K dispozici jsou v nabídce tři druhy zasklení, a to nízkoenergetické trojsklo 65 (Uokna = 1,0 W/m².K, g = 0,45), pasivní zasklení 62_65 (Uokna = 0,77 W/m².K, g = 0,39) a speciální protihlukové zasklení 62 (Uokna = 1,0 W/m².K, Rw = 42 dB, g = 0,5).

Aby střešní okno vykazovalo deklarované tepelně-technické parametry, nestačí jen zvolit optimální zasklení. Je třeba jej do střešní konstrukce dokonale těsně osadit a k tomu slouží systémové montážní doplňky. Pro energeticky úsporné stavby je určeno zapuštěné lemování EDJ 2000 se zateplovací sadou, které eliminuje riziko chyby montáže. Pomocí tohoto lemování je střešní okno zapuštěno do konstrukce střechy o 40 mm níže, oproti montáži s lemováním EDW 2000. Tím je zajištěna jednak vodotěsnost a ochrana proti povětrnostním vlivům, zlepšení tepelně-technických vlastností okna až o 18 %, ale navíc z estetického hlediska také nenápadná instalace do střešní krytiny. Redukována je také ochlazovaná plocha okenního rámu vyčnívajícího nad rovinu střechy, což přispívá k dalšímu zlepšení tepelně-izolačních vlastností.

Dokonale osazené okno však neřeší problém pasivních solárních zisků v letních měsících. Ty v zimě sice snižují potřebu energie pro vytápění, ale v létě způsobují přehřívání podstřeší. Nejefektivněji solární zisky eliminují venkovní markýzy a předokenní rolety VELUX, které odstíní až 95 % tepelných zisků. Jejich ovládání lze zvolit manuální nebo dálkové s elektrickým či solárním pohonem.

Zmiňované automatické systémy umožňují díky řízenému stínění a větrání regulovat příjemnou vnitřní teplotu a zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Naprogramováním dálkového ovladače je možné automaticky řídit chod elektricky ovládaných střešních oken a stínicích doplňků VELUX.

Automatické systémy mohou být napájeny ze sítě nebo pomocí solární energie, čímž šetří energii potřebnou pro svůj provoz. Na automatické ovládání lze pomocí adaptérů upravit i původně manuálně ovládaná okna.

Do kompletního systému VELUX náleží ještě solární kolektory, které slouží k přímé přeměně sluneční energie na teplo. Předností deskových solárních kolektorů VELUX je jejich integrace do střešní roviny a možnost společné sestavy se střešními okny VELUX. Ve střešní rovině pak vytváří estetický architektonický doplněk, který funkčně přispívá ke komplexnímu řešení budovy s nízkou spotřebou energie a zdravým vnitřním prostředím.

S prezentovaným systémem VELUX lze dosáhnout splnění požadavku na energetickou efektivitu při zajištění nároků na zdravé vnitřní prostředí a komfortní život obyvatel objektu. Díky této komplexnosti řešení nízkoenergetického konceptu domů jsou jednotlivé výrobky systému VELUX zařazeny do dotačního programu Zelená úsporám. Podrobné informace o celém systému VELUX i jeho jednotlivých prvcích naleznete na www.velux.cz.
0 comments
add comment

Related articles