Vize „ZUŠ pro 21. století“ – inspirativní zázemí pro pedagogy i studenty

Publisher
Tisková zpráva
23.10.2023 12:00
AVETON s.r.o.

Základní umělecké školy jsou místem inspirativních setkání dětí s hudbou. Estetické vyznění interiéru je přitom téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce. Právě proto vznikla vize "ZUŠ pro 21. století", která si klade za cíl vytvářet jedinečné prostory s ohledem na individuální potřeby každé základní umělecké školy. Špičková synergie akustické kvality, funkčnosti a estetiky tak ve výsledku maximalizuje potenciál daných prostor a podtrhuje jejich auten- tičnost. Tyto kvality, opřené o komplexní nadčasovou audiovizuální a světelnou techniku, přináší každé škole zcela nové možnosti, včetně audiovizuálních propojení a nahrávání či vysílání výstupů žáků škol.

ŘEŠENÍ NA MÍRU, PŘESNĚ DLE POŽADAVKŮ

Námi navrhovaná a realizovaná řešení jsou vždy individualizována "na míru" každému projektu, na němž pracujeme. Velmi důležité je proto důkladně vyslechnout požadavky investora a uživatelů a spolu s nimi formulovat výsledné zadání. Aby si investor mohl detailně představit, jak budou nové prostory vypadat, vyhotovujeme foto- realistické vizualizace. Ty používáme jako jeden z primárních nástrojů při designovém návrhu komplexních interiérů, kde často pracujeme s atypicky tvarovanými akustickými obklady, materiály a většinou i na míru řešeným osvětlením.

Pomocí vizualizací jsme rychle schopni ověřit všechny naše skicové nápady v reálných podmínkách. Zároveň pak tyto grafické výstupy používáme pro prezentaci našich návrhů klientům, kdy díky vizualizaci lze prezentovat projekt v daleko srozumitelnější formě i klientům bez zkušenosti s technickými výkresy a podobně. Pro naše návrhy vždy zpracováváme také výkresové podklady pro všechny stupně projektové přípravy – až k samotné realizaci.

KRÁSNÝ PROSTOR, KTERÝ HRAJE

Akustická kvalita musí být doprovázena špičkovým designovým řešením. Abychom docílili autenticity a kvalitních poslechových podmínek, využíváme systémové i atypické prvky a materiály. Je třeba zajistit, aby se zvuk dostával nejen od hudebníků k posluchačům, ale rovněž zpět k hudebníkům. Proto při návrhu klademe značný důraz na difuzitu zvukového pole a optimalizujeme šíření zvuků v prostoru. Důsledně hlídáme frekvenční vyrov- nanost doby dozvuku a akustického pole, protože prostor vnímáme jako další dimenzi hudebního přednesu. Kvalita je důležitá pro všechny muzikanty i posluchače – jak pro filharmoniky, tak žáky ZUŠ.

ŠPIČKOVÉ VYBAVENÍ, JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Aby byl potenciál nových sálů maximálně využit, vyba- vujeme je audiovizuální technikou. Zvláštní důraz klademe na uživatelskou vstřícnost a multifunkčnost vybavení. Sál je i díky tomu možné využívat pro vzdělávací účely i jako koncertní či divadelní. Pomocí iPadu tak uživatelé mohou jednoduše ovládat zatemnění sálu, videoprojekci, přehrá- vání audio a videostop a zároveň provádět jejich záznam, audiomixing a podobně. Nechybí ani možnost živého streamování na internet.

NERUŠIT A NEBÝT RUŠEN

V případě rozsáhlejších stavebních úprav vždy doporu- čujeme konstrukční ochranu akusticky důležitých prostor, jako jsou učebny, zkušebny a sály. Nežádoucí rušení, jak z venkovního prostoru, tak mezi jednotlivými prostory vnitřními, řeší stavební a hluková akustika. Vyhotovením hlukové studie dokážeme predikovat zdroje hluku a pomocí následných výpočtů navrhujeme optimální dělící konstru- kce řešící odhlučnění "tichých" prostor.

Harmonická synergie všech těchto složek je, stejně jako v hudbě, esenciální pro dosažení zamýšleného výsledku. Mnohaleté bohaté zkušenosti a pozice přední společnosti v oblasti akustiky nám umožňují maximálně podpořit tvůrčí potenciál pedagogů i studentů každé základní umělecké školy. Mezi příklady dobré praxe, u jejichž zrodu AVETON stál, bezesporu patří například ZUŠ Bajkalská, ZUŠ Vadima Petrova, ZUŠ Velvary, ZUŠ Přibyslav nebo ZUŠ Havířov. Detailněji o nich píšeme na našem blogu na www.aveton.cz.
0 comments
add comment

Related articles