Efektivní, úspěšný a mobilní systém řízení spotřeby vody

Publisher
Tisková zpráva
02.04.2019 16:00
Franke Water Systems

Referenční objekt pro AQUA 3000 Open: Střední škola Im Blauen Land, Murnau (Německo)

Technické vybavení velkých komplexů budov, jako jsou koupaliště, sportoviště, kanceláře, letiště nebo průmyslové objekty, je dnes možné ovládat jako chytrou budovu automatizovaně a centrálně. V centru pozornosti je energetická optimalizace provozu budovy pro snížení provozních nákladů a bezpečnost budovy.
Společnost Franke Water Systems nabízí optimálně navržená sanitární řešení pro trvale udržitelný provoz těchto budov. Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open vytváří rovnováhu mezi ekologií a hospodárností, hygienou a spotřebou a mezi plánováním a provozem.


Promyšlený komplexní systém řízení spotřeby vody umožňuje šetrný provoz všech připojených komponent a dá se např. přes KNX-IP přes normované rozhraní RJ45 napojit do nadřazených sítí. Franke je od roku 2016 také členem asociace KNX. AQUA 3000 open umožňuje provozovatelům velkých instalačních systémů pitné vody větší efektivitu při spotřebě vody a energie. Cílem je zajistit co nejlepší hygienu pitné vody na každém odběrném místě v budově. Přitom se šetří omezené zdroje, kterými jsou energie a voda, a tím se snižují emise CO2.

Hygiena pitné vody chytře a snadno s AQUA 3000 open

Přístup k čisté a vysoce kvalitní vodě má významný vliv na kvalitu života. Jednotné a závazné směrnice ohledně kvality pitné vody v členských státech EU (Směrnice EU o pitné vodě 98/83/ES) to pomáhají zajistit. Realizace požadovaných kvalitativních standardů je ponechána na každém členském státu EU.
Zásadně se zjišťují různé parametry - mimo jiné fyzikálně chemické, senzorické a mikrobiologické. V nesprávně zkonstruovaných a provozovaných systémech pitné vody může docházet ke znečištění "čisté" vody a ta pak kontaminuje celý okruh budovy. Hlavním důvodem toho je stagnace a kritické teploty. Choroboplodné zárodky a bakterie (např. Legionely) v pitné vodě se nejlépe rozmnožují při teplotách mezi 25 °C a 45 °C. K přenosu dochází bezkontaktně vdechnutím nejjemnějších kapiček vody, které vznikají při sprchování. Se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open je možné zabránit stagnaci vody a kritickým teplotám.


Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open je možné individuálně programovat a libovolně rozšiřovat. Připojit se dají sprchové, umyvadlové a splachovací armatury a další systémové komponenty, jako např. teplotní senzory od společnosti Franke Water Systems. AQUA 3000 open umožňuje u všech připojených armatur hygienické proplachování, termickou dezinfekci, přepínání režimů, vypnutí za účelem čištění, hlášení poruch systému, jako např. detekce netěsnosti a statistické funkce. Množství vody, hygienické funkce a jejich mezní hodnoty teplot je možné individuálně kontrolovat a nastavit pro každou místnost, a dokonce i armaturu.

Možnosti parametrizace

Naše inteligentní armatury jsou vybaveny následujícími programy funkcí:
Snadné nastavení parametrů
Funkce výdeje vody s optimalizovanou spotřebou
Přepínání režimů programů
Optimalizace ve špičkách a dále
Potlačení synchronismu
Placený výdej vody s AQUAPAY
Bezpečnostní vypnutí
Odpojení k čištění
Statistické funkce a protokoly teplot
Automatické hygienické proplachování
Programy termické dezinfekce

Kontakt:
Petra Smrčková
tel. 603 287 128
petra.smrckova@franke.com
0 comments
add comment

Related articles