Autobusové nádraží v Sázavě

Publisher
Tisková zpráva
07.11.2019 18:00
mmcité a.s.

Jedno z nejmalebnějších měst na řece Sázavě získalo novou podobu autobusového nádraží, jehož nejvýraznější novinkou se stalo zastřešení nástupišť. Ideově jsou pojata jako dva míjející se parníky: dvě ostrovní nástupiště představují plavidla a multifunkční vertikální prvky, tzv. totemy předělující každé nástupiště v jedné třetině, znázorňují jejich komíny. Pocta městu se skrývá i ve zvolené barevnosti: červená, modrá a bílá nejsou jen tradičními vodáckými barvami, ale také symboly města Sázavy. Městskou vlajku ostatně najdeme v horní části totemů. Vzhledem k tomu, že městem meandruje řeka Sázava a také kvůli silné tradici sklářského průmyslu, byly zvoleny lehké, otevřené konstrukce zastřešení s výrazným podílem prosklení.
Nástupiště jsou 16 metrů dlouhá a každé z nich obsluhuje pět autobusových stání. Aby i při této délce zůstala jednotlivá stání pro uživatele přehledná, jsou jasně zvýrazněna modrými a červenými stříškami. Bílá barva potom odlehčuje kostru konstrukce.
Zastřešení vychází z našeho typového přístřešku qadra. Ten představuje stylově čistou, jednoduchou konstrukci, v níž se spojují různé funkce tak, aby bylo nástupiště maximálně přehledné. Je charakteristický grafikou na sklech: vertikální linky tvoří výtvarný prvek - akcentují barvu totemu a zastřešení, a zároveň fungují jako naznačení opěradel za lavičkami. Qadra se dále vyznačuje speciálně navrženými lavičkami a opěrkami zakomponovanými přímo do konstrukce. Poprvé jsme toto typové zastřešení použili ve španělském přímořském městě Aviles; v Sázavě u něj však došlo k mnoha inovacím. Výraznější využití skla vedlo k částečnému prosklení původně neprůhledné střechy nebo k novému způsobu uchycení autobusových označníků, které jakoby levitují pod barevnými skleněnými panely ve střeše. I samotné totemy jsou v Sázavě vyrobeny ze skla. K novinkám patří také koše na tříděný odpad, které jsou tu poprvé integrovány do zasklení zadní stěny přístřešku. Pro zachování vizuální čistoty konstrukce a snadnější údržbu byly v patě sloupů použity dvorní vpustě pro odvod vody.

Konstrukce je vyrobena z oceli a opatřena ochranou proti rzi ze žárového zinku a polyuretanového laku. Je zastřešena sendvičovým panelem a zahrnuje integrované osvětlení. Mobiliář sestává z HPL desky v barvě nástupiště v sedací nebo opěrné části, namontované na ocelovou konstrukci. V Sázavě jsou nástupiště vybavena i integrovanými informačními klaprámy na skle. Qadra je vhodná i pro železniční dopravu.
0 comments
add comment

Related articles