Akustika ve škole nemusí být na úkor estetiky

Publisher
Tisková zpráva
20.05.2022 12:50
Rockfon

Jak se v posledních letech mění ve školách styl učení směrem k dynamičtější výuce, kdy studenti debatují, učí se praxí a pracují v týmech, rostou také požadavky na dobrý design učeben a potřebu regulovat hladinu hluku mnohem lépe než dříve. Srozumitelnost řeči a aktivní řízení nebo blokování zvuku vede ke spokojenosti učitelů i studentů. Úroveň hluku ve třídě totiž přímo ovlivňuje učitelovu schopnost vyučovat a schopnost studentů slyšet přednášenou látku, porozumět jí i jejich celkový akademický výkon. Navíc správně zvolená akustická řešení mohou také pozvednout design celého návrhu.

Mistrovské propojení estetiky a funkčnosti

Vzdělávací zařízení v obci Wysoka je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v Polsku. V areálu se nachází základní škola, mateřská škola, jesle a společenská místnost. Budova byla navržena s ohledem na pohodlí dětí. Architekt zde mistrně propojil estetiku s funkčností a použil řešení Rockfon pro pohlcování a utlumení zvuku.

Škola poskytuje prostory pro 450 žáků a 50 zaměstnanců, dále pak tělocvičnu a jídelnu s kuchyní. Mimo to se zde také nachází mateřská škola pro 200 dětí a 25 vychovatelek, sál s kapacitou 130 sedadel a společenská místnost. Budova má dvě podlaží o celkové rozloze 10 000 m2.

Zvláštní pozornost musela být věnována rozmanitosti barev použitých v zařízení. Barvy použité v interiérech slouží nejen k usnadnění orientace, ale především k podnícení představivosti žáků. Exteriér je vyveden v jemných odstínech tak, aby se stavba hladce začlenila do venkovské architektury.

Kromě estetických hodnot je pro pohodlí žáků a učitelů ve škole nesmírně důležitá i akustika. Architektka Monika Robaszko-Kowalska říká: „Při každém projektu se snažíme vsadit na kvalitní materiály. Na trhu není mnoho zvukově pohltivých panelů, které by se vyrovnaly výrobkům společnosti Rockfon. Proto jsme je použili.“ Na stropech tak poutají pozornost především barevné akustické ostrůvky Rockfon® Eclipse™, dále pak bílé akustické desky Rockfon® Sonar® v jídelně a nárazuvzdorné panely Rockfon® Samson™ v tělocvičně.

Jak dát původní škole nový zvuk

V Základní škole č. 46 v polské Poznani architekti navrhli nové křídlo, které vytváří příjemné akustické prostředí a zároveň splňuje požadavky na akustiku školské normy platné v Polsku.

„Naše škola tu stojí od roku 1937, takže budova již něco pamatuje. Při reformách se navíc ukázalo, že v zařízení není dostatek místa pro všechny studenty. A tak ředitel školy Tadeusz Badowski rozhodl o jejím rozšíření,“ říká Anna Jedut – Wnuk, učitelka na Základní škole č. 46 v Poznani.

Projekt přístavby Základní školy č. 46 je výsledkem rychlého tempa investic. Na dokončení celého projektu bylo pouze šest měsíců, proto byly použity prefabrikované železobetonové stěny a stropy. Vzhledem k nutnosti eliminovat práce za mokra a z estetických důvodů bylo rozhodnuto ponechat surové stěny a železobetonové stropy bez omítek. Toto rozhodnutí přímo ovlivnilo potřebu použít interiérová designová řešení k vytvoření příjemného akustického prostředí, a to zejména v učebnách. Rozšířené křídlo bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky na akustiku školské normy PN-B 02151 platné v Polsku.

„Chtěli jsme vytvořit příjemné pracovní prostředí pro učitele a podnětné vzdělávací prostředí pro žáky. Panely nejsou přínosné jen z hlediska akustiky, ale jsou také skvělým nástrojem pro uspořádání interiéru. V našem projektu představuje jejich jemné provedení a barevné sladění dokonalý doplněk syrovosti betonových ploch,“ říká Marcin Sakson, architekt společnosti Front Architects. Na stropech byly použity bílé a barevné akustické ostrůvky Rockfon® Eclipse™, extra bílé akustické desky s vysokým odrazem a rozptylem světla Rockfon Blanka®, a stěny doplňují akustické stěnové panely Rockfon® Samson™.

„Učím v obou částech školy – ve staré budově i v novém křídle. Rozdíl v akustice místnosti je naprosto zřejmý. V novém křídle studenti mnohem lépe slyší, co jim říkám, můj hlas zní prostě zřetelněji. Když zde učím, cítím se klidnější a jsem méně unavená. Stejně to vnímají také moji studenti. A díky tomu nám jde učení lépe.“ 
Anna Jedut – Wnuk, učitelka – Základní škola č. 46, Poznaň

Proč používat akustická řešení Rockfon?

Hlavní výhody těchto produktů jsou dány jedinečnými vlastnostmi kamenné vlny, z které jsou vyrobeny:

  • ochrana před hlukem (vysoká zvuková pohltivost a zvuková izolace),
  • ochrana před šířením ohně (reakce na oheň třídy A1),
  • rychlý a jednoduchý způsob vytváření krásných a pohodlných prostor (vysoký odraz a rozptyl přirozeného světla),
  • snadná instalace (nízká hmotnost),
  • snadné čištění a odolnost proti vlhkosti (hydrofobie, vhodné až do 100% RH),
  • váš příspěvek k udržitelné budoucnosti (100% recyklovatelnost).


Více na www.rockfon.cz

0 comments
add comment

Related articles