V Brně se chystá konference Československé město včera a dnes

každodennost – reprezentace – výzkum

Source
FSS MU
Publisher
Tisková zpráva
03.11.2009 13:40
Lectures

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Katedra sociologie Fakulty sociálních studií MU pořádají ve dnech 13. a 14. listopadu 2009 mezioborovou konferenci „Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum. Záměrem setkání je odborná diskuze o změnách, které potkaly česká a slovenská města v posledních sto letech a které je možno vnímat jako indikátory širší společenské transformace. Na konferenci zazní přednášky expertů z oborů sociologie, antropologie, etnologie, historie, sociální geografie a dalších. Představeny budou poznatky týkající se proměn struktur měst a městské krajiny, každodenního života jejich obyvatel a dopadů historických událostí na městský život v Čechách a na Slovensku.

Více informací o konferenci a program jsou k dispozici na stránkách Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti.
0 comments
add comment