Renata Skřebská : Architektonická plastika a atributy práce

Pozvánka na první přednášku z cyklu Reflexe každodennosti v umění

Source
Kateřina Naarová / Galerie výtvarného umění v Ostravě
Publisher
Tisková zpráva
22.04.2014 15:35
Ve středu 23. dubna 2014 bude v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě zahájen nový cyklus přednášek z dějin umění pro veřejnost nazvaný Reflexe každodennosti v umění. Jeho ambicí je plasticky představit umělecký obraz celého lidského životního údělu od kolébky přes produktivní věk práce až po konec lidského žití a jeho reflexi v umění náhrobku.

Karel Dvořák, bývalý Steinský palác, Hradec Králové, 1925


Nový cyklus pořadů o dějinách umění připravuje Renata Skřebská, historička umění a kurátorka ostravské krajské galerie. První z přednášek je nazvána „Architektonická plastika a atributy práce – tematika práce v sochařství“ a bude zahájena 23. 4. v 16:30 v galerijní knihovně na Poděbradově ulici 12, kde sídlí Dokumentační a správní centrum GVUO.

Námětem středeční přednášky bude tematika práce v umění s důrazem na dobové okouzlení technikou. Zaměříme se na atributy rozmanitých pracovních profesí od průmyslu a obchodu přes intelektuální činnosti až po zemědělské profese a proměny jejich uměleckého ztvárnění v 19. a 20. století. Prostor bude věnován odrazu vytyčené tematiky v sochařství a malířství na českém území s přesahy do evropského kontextu.

Cyklus pořadů z dějin umění nazvaný Reflexe každodennosti v umění doplní stávající paletu populárně-naučných programů, které GVUO pro veřejnost již několik let připravuje. Zařadí se tak po bok oblíbeného seriálu přednášek Marka Zágory Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku nebo cyklu programů Gabriely Pelikánové Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků, s nímž se bude střídat. V sudé měsíce, aktuálně v dubnu a v červnu, bude přednášet Renata Skřebská z cyklu Reflexe každodennosti v umění, zatímco v liché měsíce, aktuálně v květnu, bude přednášet Gabriela Pelikánová o životě některého z českých výtvarníků.

Přednáška Architektonická plastika a atributy práce – tematika práce v sochařství začne ve středu 23. 4. 2014 v 16,30 v Knihovně GVUO na Poděbradově ulici 12. Vstup na přednášku je zdarma.

Více informací >
0 comments
add comment