Reflexie architektúry 2018 - Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs

Source
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Publisher
Tisková zpráva
18.11.2018 10:55
Slovakia

Bratislava

Marie-Therese Harnoncourt
the next ENTERprise

Ďalšia prednáška z cyklu Reflexie architektúry sa uskutoční v pondelok 19. novembra 2018 na Fakulte architektúry STU v Bratislave, míst. 119, 16:00 hod.
Marie-Therese Harnoncourt (*1967) študovala na Viedenskej škole úžitkového umenia. Po škole stážovala v kancelárií Stevena Holla. V roku 1994 založila spolu s Ernstom J. Fuchsom ateliér The Poor Boys Enterprise, ktorého pokračovaním je ich súčasný The Next Enterprise. Svoju prácu označujú za provokatívnu a nepredvídateľnú. V roku 2017 im bola udelená umelecká cena Hansa Holleina za ich obsiahlu a medzinárodne uznávanú tvorbu. K ich najznámejším realizáciám patria pavilón Cloud No.7 v Grafeneggu, kúpalisko na brehu jazera Caldaro a veža Wolkenturm v Grafeneggu.
Prednáška v anglickom jazyku prebehne vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rakúskeho kultúrneho fóra.
Projekt Reflexie architektúry sa zameriava na súčasnú architektúru s dôrazom na aktuálnu architektonickú diskusiu. Realizáciu 3. ročníka projektu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj a Rakúske kultúrne fórum. Projekt vznikol na jar v roku 2016 na pôde Fakulty architektúry STU v rámci prípravy predmetu Súčasné trendy v architektúre, ktorý je určený poslucháčom posledného ročníka štúdia. Projekt si od samého začiatku kládol za cieľ nielen rozšíriť sylaby predmetu, ale najmä vytvoriť otvorenú komunikačnú platformu medzi akademickým prostredím, protagonistami súčasnej architektúry a verejnosťou, a tak zvýšiť povedomie o architektúre aj v radoch širokej verejnosti.  Vychádzali sme pritom z predpokladu, že väčšina účastníkov architektonickej diskusie sa orientuje v aktuálnych prejavoch architektúry, registruje ich formálne znaky aj hlavných protagonistov, nepozná však genézu týchto prejavov, súvislosti a dôvody ich vzniku. Ambíciou projektu je preto zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širšieho kultúrneho, ekonomického, historického a geografického kontextu a pritom upozorniť na vnútorné architektonické súvislosti ako aj na bezprostredné prepojenie architektúry a spoločnosti. Projekt približuje aktuálne trendy, významné osobnosti, školy či zoskupenia. Zameriava sa na odkrývanie javov a procesov, čo stoja v pozadí vzniku súčasnej architektúry, respektíve ju priamo ovplyvňujú.
Tretia séria prednášok, ktorá prebieha na jeseň 2018 sa zameria na rakúsku architektonickú scénu, ktorá je pre tú slovenskú mimoriadne inšpiratívna. V rámci série vystúpia architektky a architekti, ktorí reprezentujú prakticky všetky generácie aktívne tvoriace v Rakúsku. Dramaturgia projektu však nesledovala len generačnú stránku, ale aj vyvážené zastúpenie tých najzaujímavejších tendencií, ktoré charakterizujú súčasnú rakúsku  architektúru.

Koncepcia projektu: Henrieta Moravčíková

Realizácia: Nina Bartošová, Henrieta Moravčíková

Grafický dizajn: Ľubica Segečová

Spolupráca: Michal Janák, Monika Bočková

0 comments
add comment

Related articles