Radomíra Sedláková : Karel Prager - Zmařené stavby

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
28.01.2018 14:35
Czech Republic

Prague

Karel Prager

Ve středu 31. ledna 2018 v 19:00 hodin se v CAMP (Centrum architektury a městského plánování), Vyšehradská 51 uskuteční přednáška Radomíry Sedlákové, kurátorky Národní galerie a přední kapacity na dílo Karla Pragera. V rozsáhlém soupisu prací architekta Karla Pragera je zvláště z šedesátých a sedmdesátých let uvedena také řada projektů, které byly realizovány jen částečně, nebo nebyly realizovány vůbec – např. Dům techniky, Státní knihovna, Dům pro českou filharmonii, dostavba areálu v Emauzích, dokončení Matematicko-fyzikálního areálu v Tróji, překryv Hlavního nádraží. Důvody byly rozmanité, většinu lze vztahovat k proměně situace ve společnosti po roce 1968 (netýkalo se to zdaleka jen Pragerových návrhů). Některé z nich dodnes zůstávají kontraverzní, některých lze litovat, většina může posloužit jako zajímavá inspirace do budoucnosti. Vstup je zdarma. Registrujte se zde.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles