offcity_architekti: přednáška Sporadical

Source
OFFCITY
Publisher
Tisková zpráva
12.04.2010 09:20
SPORADICAL architektonická kancelář

Úterý 13. dubna / 19:00 / OFFCITY_ARCHITEKTI / PŘEDNÁŠKA Sporadical

architekti vstupují --- ) :: do :: města // veřejného prostoru // architektury // Pardubic // offcity

Cyklus přednášek offcity architekti 2010 se oproti loňskému roku ještě více soustředí na téma veřejného prostoru. Prezentuje architekty, kteří se ve své praxi aktivně zabývají veřejným prostorem a zároveň jsou „hvězdami“ české architektonické scény, jejich práce snesou srovnání v širším evropském kontextu.

Sporadical je mladá architektonická kancelář známá nejen realizacemi rodinných domů, které jsou prezentovány v odborném tisku u nás, ale i v zahraničí. Jejich mediálně nejznámější realizací je zřejmě pomník obětem komunismu v Liberci, který je příkladem konceptuálního a citlivého vstupu architekta do veřejného prostoru. V portfoliu Sporadicalu můžeme nalézt celou řadu studií, projektů a realizací - například Kašny na Náměstí Republiky v Plzni, úprava venkovních prostor školy v Trutnově, urbanisticko-architektonická soutěž EUROPAN 7 pro Tallinn či urbanistická studie pro Abu Dhabi, na které spolupracovali s Cyrilem Říhou. V okolí Pardubic je nejbližší realizací této kanceláře rodinný dům v Hradišti na Písku.

Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu OFFCITY 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz *www.sporadical.cz*

Vstupné: 40 Kč

0 comments
add comment

Related articles