O architektuře víc! No.1 : Export-Import

Source
Petra Jungwirthová, České centrum Praha
Publisher
Tisková zpráva
16.04.2014 22:40
Czech Republic

Prague

Jan Magasaník
Martin Hejl

České centrum Praha ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA21 připravují pro rok 2014 novou sérii moderovaných diskusí s osobnostmi české a zahraniční architektury, určených zejména široké veřejnosti. Debatní cyklus se dotkne žhavých společenských témat, která rezonují jak u nás, tak za hranicemi. Cyklus diskusních večerů na architektonická témata O ARCHITEKTUŘE VÍC!

Téma č 1: EXPORT - IMPORT / Architektonické služby jako vývozní komodita

Diskusi moderuje Adam Gebrian

Hosté: Jan Magasanik, Martin Hejl, Irena Šebová a Tomáš Král

Sředa 23. dubna 2014 v 18.00, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

VSTUP VOLNÝ


První ze série připravovaných přednášek se uskuteční ve středu 23. 4. 2014 v 18 hodin. Moderátor diskuse Adam Gebrian pozval čveřici odborníků Jana Magasanika, Martina Hejla, Irenu Šebovou a Tomáše Krále. Téma prvního setkání se zaměří na architektonické služby jako vývozní komoditu. „Mladí čeští a slovenští architekti v posledních letech vyrážejí houfně za prací, studiem nebo praxí na obdobu vandru, který před více než stoletím vykonával povinně každý tovaryš. Mnozí z nich vyzkoušejí zahraničích destinací dokonce několik, než se rozhodnou k návratu“, říká architekt 
a teoretik Adam Gebrian. „Architektura v českých zemích byla vždy známa jako svébytná, lokální adaptace dovedností přivezených ze zahraničí. Možná však stojíme na prahu nové doby, kdy export začne narůstat v náš prospěch“, dodává moderátor prvního tematického večra.

Obsah tematicky zaměřených diskusí vychází ze zpracovávaných i nově připravovaných čísel odborného architektonického časopisu ERA21. Jsou výsledkem pečivé redakčí práce a nově navázaných kontaktů s předními světovými i domácími specialisty. Budou moderovány vedoucími redaktory čísel. U diskusního stolu se sejdou odborníci z České republiky i ze zahraničí. Autorem konceptu založeného na mezinárodním rozměru architektonické tvorby a sdílení nejaktuálnějších poznatků a široké propagaci architektury směrem k veřejnosti je Osamu Okamura.
 
Více informací >
0 comments
add comment

Related articles