Nové centrum Žižkova - pozvánka na debatu

Source
Tady není developerovo, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
30.08.2019 13:05
Czech Republic

Prague

Žižkov

Zapsaný spolek Tady není developerovo si Vás dovoluje pozvat na debatu

Nové centrum Žižkova
středa 18. září 2019 od 17:00 hodin
Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3

Širší lokalita Olšanské ulice a dopravní terminál Nákladového nádraží Žižkov prochází  v současnosti velkou transformací. Některé rezidenční projekty různé kvality jsou již postaveny a další developerské projekty jsou ve stadiu příprav.  Hovoří se o zvýšení počtu obyvatel o 20 000, což promění celou urbánní strukturu Horního Žižkova, okolí Ohrady, Malešic i okolních městských částí. Dojde k rozsáhlé proměně sociální i dopravní infrastruktury a bude nutno reagovat i  na změnu klimatických podmínek hlavního města Prahy.
Je to velká příležitost, jak vytvořit nový městský organismus, který bude vstřícný jak pro současné obyvatele městské části Prahy 3, tak pro nové rezidenty. Ten by se mohl stát laboratoří a ukázkou udržitelného a kompaktního města s kvalitním veřejným prostorem a infrastrukturou.
Je třeba urychleně hledat kvalitní a odborné postupy, aby došlo ke společné koordinaci a aby se toto území nestalo příkladem chaosu v městském plánování české metropole.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles