Miroslav Šik: Fun City

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
17.10.2019 08:20
Lectures

Czech Republic

Prague

Miroslav Šik

Další díl cyklu přednášek Miroslava Šika Big, Fun, Correct. Po první strhující přednášce na téma BIG CITY se podíváme na město, které je pouze FUN.
Dnešní města jsou formována tendencemi, které ho rozvíjí a brzdí současně. Druhá z trojdílného cyklu přednášek, které přímo pro CAMP vytvořil švýcarsko-český architekt Miroslav Šik. Druhá přednáška rozebere tzv. „fun city“, město práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie. V první přednášce se Miroslav Šik věnoval tématu s názvem Big City, představil město ovlivňované jevy jako je kumulace, koncentrace a zahušťování. Cyklus zakončí úvaha o „correct city“, ideálním městě navrženém elitami pro obyvatele všech vrstev včetně těch slabších.
0 comments
add comment

Related articles