Michal Kohout: Typologie míst

Source
FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
25.11.2015 15:40
Michal Kohout
UNIT architekti

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku doc. Ing. arch. Michala Kohouta s názvem Typologie míst. Přednáška proběhne na Fakultě architektury VUT v Brně ve čtvrtek 26.11. 2015 od 17 hod v učebně A118. Všichni jste srdečně zváni.
 
Michal Kohout studoval na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění v  Praze. Pracoval v řadě ateliérů v České republice, Velké Británii a Španělsku. Před založením společnosti UNIT architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným architektem ČKA, má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb.
Michal Kohout je od roku 2012 vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň vede ateliér (s D. Tichým), a výuku cyklu soubory staveb na Ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

Více informací >
0 comments
add comment