„Matadoři / Matadorky“ - přednáškový cyklus Kruhu na podzim 2009

Source
Kruh
Publisher
Tisková zpráva
07.09.2009 07:15
Lectures

Vladimír Dedeček
Ivan Matušík

Projekt občanského sdružení Kruh, cyklus přednášek a diskusí nazvaný „Matadoři /Matadorky“ v roce 2009 představuje výrazné osobnosti starší generace architektů, jejichž práce, vznikající především v 60. až 80. letech, dnes upadají v zapomnění. Prezentace tvorby architektů narozených kolem roku 1930 by měla přinést nové poznatky o jejich tvorbě a osvětlit okolnosti vzniku jednotlivých projektů. Podzimní cyklus přednášek bude věnován slovenským architektům, jejichž tvorba v 60.- 80. letech patřila k jedněm z nejprogresivnějších. Představením výjimečných osobností slovenské architektury přinese, jak doufáme, zajímavé srovnání se soudobými českými realizacemi.
Podzimní cyklus zahájí Kruh přednáškami slovenských matadorů v rámci festivalu 4+4dny v pohybu (9. - 16. 10. 2009), který se koná v budově bývalého Federálního shromáždění v Praze.

Vladimír Dedeček (* 1929)  pondělí 12. 10. 2009 v 16:30 hodin
Vladimír Dědeček, jedna z nejvýraznějších osobností slovenské architektury, ve své tvorbě kladl důraz na rozvíjení funkcionalistických principů. Ty mu během studia architektury v Bratislavě po druhé světové válce předali výborní architekti předešlé generace Emil Belluš a Vladimír Karfík. Architekt Dedeček se zpočátku specializoval na školní budovy a několika realizacemi se mu podařilo zlepšit typologii školních budov (pavilónové školy v Bratislavě). K jeho nejvýznamnější realizaci patří komplex Zemědělské univerzity v Nitře (1960-1966), který je progresivním hmotovým řešením často připodobňován k dílům Oskara Niemeyera či Luigi Nerviho. V Bratislavě navrhoval architekt Dedeček celou řadu monumentálních veřejných staveb, mezi kterými vyniká především budova Slovenské národní galerie na Račianském nábřeží, Slovenského národního archivu, areál internátu v Mlýnské dolině a univerzitní budovy přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty.

Po skončení přednášky Vladimíra Dědečka se v 18.00 hodin uskuteční komentovaná procházka budovou bývalého Federálního shromáždění s Rostislavem Šváchou a Karlem Ksandrem.

Ivan Matušík (* 1930) čtvrtek 15. 10. 2009 v 19:30 hodin
Ivan Matušík představuje další významnou postavu slovenské architektonické scény 60. - 80. let 20. století.  Jeho tvora vychází z tradic funkcionalismu a mnohokrát úspěšně navázala na kvality moderní evropské a světové architektury. V roce 1969 získal cenu Dušana Jurkoviče za realizaci areálu obchodního domu Prior a hotelu Kyjev v Bratislavě, který v mnohém připomene významnou moderní budovu hotelu SAS v Kodani od architekta Arne Jacobsena. K architektonicky výjimečným, plasticky modelovaným stavbám šedesátých let přispěl Ivan Matušík skvělou realizací Léčebného domu Baník v Bojnicích. V roce 1995 byl po zásluze oceněn Spolkem architektů Slovenska za celoživotní dílo (cena Emila Belluše). Ivan Matušík na sebe upozornil také v nedávné době kvalitní a originální realizací rodinného domu Elipsion (2002)

místo konání: bývalá budova Federálního shromáždění, Vinohradská 1, Praha 1

více info: www.ctyridny.cz, www.kruh.info

partneři: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha, 4+4 dny
projekt podpořili: Sipral, Konsepti, Metrostav a. s., Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o., MDA Ostrava s.r.o., Slovenský institut v Praze
mediální partneři: Era 21, Radio 1, www.archiweb.cz, Kulturní týdeník A2
0 comments
add comment

Related articles