kruh jaro 2024 - Michelle Delk a Thomas Kissling

Za hranicemi / Bez tvaru, bez vůně a bez chuti, bez hranic? – Voda je živel bez vlastností

Květnová přednáška z cyklu Kra/jiná nazvaná DoHromady/Together představí newyorskou krajinářskou architektku Michelle Delk z ateliéru Snøhetta a švýcarského krajinářského architekta Thomase Kisslinga z ateliéru VOGT Landscape Architects. Tématem budou inspirativní místa pro současný život, vazby mezi lidmi a jejich okolím a voda v krajině. 
Michelle Delk představí v přednášce Za hranicemi téma krajiny a lidských interakcí s ní. Hovořit bude o rozmanitosti krajiny, jenž zahrnuje divočinu i městský prostor, a nutnosti péče o životní prostředí. Ukáže, jak ve studiu Snøhetta hledá nové možnosti přesahující běžné tvůrčí hranice, s důrazem na adaptivní opětovné využití prostoru s ohledem na sociální a kulturní aspekty. Na základě spojení klasické architektury a krajinářské architektury nám představí, jak je princip adaptivního opětovného využití vrostlý v jádru projektů.
Přednáška Bez tvaru, bez vůně a bez chuti, bez hranic? – Voda je živel bez vlastností bude rozdělena do tří částí. V první části se Thomas Kissling zaměří na změnu klimatu a budoucnost městské krajiny. V druhé části bude diskutovat o neviditelném designu a jeho vlivu na ekologickou udržitelnost krajinářské architektury, principy bude ilustrovat na příkladech projektů jako Park Hyatt v Curychu nebo Laban Dance Center v Londýně. V poslední části se bude zabývat vodou jako veřejným blahem a jejím významem pro městský prostor, což bude zahrnovat také téma přístupu k pitné vodě jako kulturního prvků městské identity.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.
Michelle Delk je partnerkou a vedoucí krajinářskou architektkou ve slavném norském studiu Snøhetta, které se vyznačuje kombinací environmentální a kulturní citlivosti. Mezi jejich známé realizace patří Bibliotheca Alexandria nebo nová budova Opery v Oslu. Práce Michelle, sídlící v New Yorku, je transdisciplinární. Jednoduchými návrhy vytváří místa, která posilují vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Je aktivní členkou správní rady Urban Design Forum v New Yorku a členkou rady The Cultural Landscape Foundation. Přednáší na konferencích a univerzitách po celém světě.

Thomas Kissling reprezentuje švýcarský ateliér Vogt Landscape Architects, který založil Günther Vogt v roce 2000 a který expandoval během posledních dvou desetiletí do Londýna, Berlína i Paříže. Jeho realizace parků a jiných veřejných prostor se často vyznačují spoluprácí s umělci.

Pod záštitou Velvyslanectví USA. Přednáška je součástí projektu podpořeného grantem v rámci EHP a Norských fondů 2024.
0 comments
add comment

Related articles