Křest knihy J. Hoffmann a přednáška K. W. Fostera v Brtnici

Source
Moravská galerie v Brně
Publisher
Tisková zpráva
20.10.2009 10:55
Lectures

Křest knihy Josef Hoffmann. Autobiografie a přednáška předního teoretika světové architektury Kurta W. Forstera Nezapomenuto: Živé vzpomínky v architektuře v rámci stálé expozice Josef Hoffmann: Inspirace v Muzeu Josefa Hoffmanna.

Neděle 25. října 2009, v 15 hodin

Náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy

Muzeum Josefa Hoffmanna je společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a MAK Vídeň.

Nedělní odpoledne 25. října 2009 je v Rodném domě Josefa Hoffmanna věnováno hned dvěma významným událostem. Uskuteční se zde křest dlouho očekávané publikace Josef Hoffmann. Autobiografie a do Brtnice zavítá významný teoretik světové architektury Kurt W. Forster.
Vydání autobiografie Josefa Hoffmanna připravily Moravská galerie v Brně společně s MAK — Rakouským muzeem užitého a současného umění. Kniha vychází nejen v česko-německé verzi, ale také v německo-anglické, a v prodejnách MG je k dostání za zvýhodněnou cenu za 249 Kč. Zájemci se v ní dočtou, jaké názory má tento proslulý secesní architekt a designér na svou tvorbu, ale nahlédnou také do jeho soukromého života. Kniha přináší osobní postřehy a vzpomínky na stavby, které Hoffmann realizoval, na vznik a fungování proslulých uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, jež spoluzakládal, ale také například na jeho klienty. „Vyzdvihnout si zaslouží především jeho komentář o průběhu stavby paláce Stoclet, který byl nedávno zapsán na seznam UNESCO, sanatoria v Purkersdorfu nebo příběhy, které se udály ve venkovském domě rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, jenž patří k jeho nejvýznamnějším realizacím, avšak ve své původní podobě již bohužel neexistuje. Pozoruhodné jsou Hoffmannovy komentáře o založení a fungování Wiener Werkstätte, jejich likvidaci a o jeho nezlomné a nakonec úspěšné snaze vybudovat dílny nové. Poutavé vzpomínky obsahují také řadu jmen Hoffmannových spolupracovníků, bez kterých by nebyla vídeňská secese a moderna možná,“ upřesňuje Martina Straková.
Kurt W. Forster (*1935) patří mezi nejvýznamnější současné teoretiky architektury. Studoval v Berlíně, Mnichově, Londýně a Curychu. Během tří desetiletí vyučoval na amerických univerzitách Yale, Stanford a MIT. V letech 1975–1977 byl ředitelem Švýcarského institutu v Římě a později zakládajícím ředitelem Getty Center of the History of Art and the Humanities v Kalifornii. Vedle knih o italské renesanci, klasicismu a moderně je autorem monografií o současných architektech, jako jsou Eisenman, Gehry, Libeskind a Mateo. Díky obrovské šíři svého záběru dokáže hledat v architektuře nová témata a pokládat si zcela nové otázky. Jeho práce je proto obohacující nejen pro teoretiky, ale i architekty a širokou veřejnost. V rámci své přednášky Nezapomenuto: Živé vzpomínky v architektuře, která bude simultánně tlumočena z němčiny do češtiny, bude hovořit o tom, jak architekti vnímají a reflektují svou vlastní tvorbu. Samozřejmě ze svých úvah nevynechá ani Josefa Hoffmanna. Vstup na přednášku je zdarma. Doprava z Brna je zajištěna za poplatek ve výši 50 Kč. Odjezd od Pražákova paláce je ve 13 hodin, předpokládaný návrat v 17 hodin. Místa je nutno rezervovat na tel. č. 532 169 130, 532 169 131.
Přednáška se koná v rámci stálé expozice Josef Hoffmann. Inspirace, která byla pro veřejnost otevřena 14. června 2009. Vybudování této expozice je osou projektu „Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století“, který má za cíl zpracovat a představit zmíněné téma na příkladech dvou předních architektů zabývajících se interiérem. Vedle Josefa Hoffmanna se věnuje rovněž dílu Dušana Jurkoviče.

„Josef Hoffmann byl jednou z vůdčích osobností bouřlivého vývoje umění na přelomu 19. a 20. století. Svou architektonickou činností a designérskou tvorbou spojenou s vedením uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte udával jejich směr v průběhu první poloviny 20. století. Jeho jedinečné dílo je od sedmdesátých let 20. století studováno a interpretováno předními světovými teoretiky. Dosud však bylo málo příležitostí zjistit, jak nahlížel své dílo a život sám Josef Hoffmann. Právě vydaná kniha má umožnit čtenáři, aby prostudoval text, který architekt napsal někdy mezi lety 1948–1950. Snažil se v něm shrnout tvorbu od samých počátků svého života prožívaného v idylicky popisovaném rodném městě Brtnici, přes studium v ateliéru Otto Wagnera ve Vídni, založení Wiener Werkstätte až po dobu poválečnou.
Autobiografie byla poprvé vydána v roce 1972 jako součást časopisu Ver Sacrum. Text vyšel pouze v německém jazyce. Z iniciativy Společnosti přátel Josefa Hoffmanna byla roku 1998 vydána kniha Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici, která přinesla český překlad úvodní části autobiografie věnované Hoffmannovým vzpomínkám na Brtnici. Nyní předkládáme čtenářům knihu, jež obsahuje celý text a je přeložena do češtiny a angličtiny. Celá řada údajů, které Hoffmann v textu zmiňuje a nemusely by být z různých důvodů některým čtenářům jasné, je vysvětlena a popsána v druhé části knihy. Podrobnosti o historii Hoffmannovy rodiny doplňuje obsáhlý rodokmen, který od předků narozených v 17. století dospívá až k Hoffmannovým potomkům žijícím dnes ve Spojených státech. Čtenáři je předložena řada biografických hesel Hoffmannových spolupracovníků a dodává tak knize hodnotu encyklopedie moderny svého druhu. Díky spolupráci s nakladatelstvím Hatje Cantz bude kniha ve své německo-anglické verzi dostupná čtenářům po celém světě.“
Martina Straková
0 comments
add comment

Related articles