KASA 2018 - Krkonošské architektonické setkání

Source
Vladimír Balda, FUA TUL
Publisher
Tisková zpráva
05.10.2018 10:40
Czech Republic

Liberec

Viktor Vlach
Petr Stolín
Jiří Janďourek

Krkonošská architektonická setkání KASA je pravidelná akce polských architektů zaměřená na propagaci současné architektury v jelenohorském regionu. V tomto roce se jako partner na setkání podílí i Fakulta umění a architektury TU v Liberci. Na programu jsou společné exkurze na obou stranách hranice a celodenní přednáškový cyklus. Přednášejícími budou architekti, kteří svou praxi vykonávají v příhraničním regionu a renomovaní teoretici a historici architektury. Celý přednáškový cyklus je volně přístupný a přednášky budou tlumočeny do českého a polského jazyka.

Datum: 6. října 2018
Čas: 10:00 - 18:00 hodin
Místo: Technická univerzita v Liberci, Budova G

0 comments
add comment

Related articles